Lomakkeet

Yleishallinnon avustukset

Avustushakumenettelyn yleisohjeet (pdf, 0.15 Mt)
Avustushakemuslomake 2018 (docx, 0.07 Mt)

Asuminen ja rakentaminen

Rakennuslupahakemus
Pääsuunnittelijan tarkastuslista
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Vastaavaa työnjohtajaa ja erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus/ilmoitus
Aloituskokouksen pöytäkirja
Rakennustyön tarkastusasiakirja
IV-työn tarkastusasiakirja
Kvv-työn tarkastusasiakirja
Kvv-laitteistoselvitys
Esteetön rakennus ja ympäristö
Rakennusjäteselvitys
Tiedote jätevesisuunnittelijoille, sisältää tulostettavan esiselvityslomakkeen
Esiselvityslomake jätevesisuunnittelijoille, koneella täytettävä versio
Maalämpöjärjestelmän esiselvityslomake
Asemakaavan muutosanomus
Asemakaavan muutosehdotuksen muistutus
Poikkeaminen tai suunnittelutarveratkaisu
Pori-lisän hakeminen

Luvat

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt
Karttojen käyttöoikeusluvat
Puunkaatoluvat
Yleisötapahtumat

Muita lomakkeita

RH1/ Rakennushankeilmoitus
RH2/ Asuinhuoneistot
RK9/ Ilmoitus rakennuksen poistumasta

Hallinto ja päätöksenteko

Yleishallinnon avustukset (ks. sivun yläreuna)

Opiskelu

Koulu

Huoltajan hakemus vieraskuntalaisen oppilaan koulunkäynnistä Porissa
Huoltajan hakemus koulunkäynnin aloituksen lykkäämisestä

Varhaiskasvatus

Päivähoitohakemus
Application form day care and for preschool
Hakemu avoimeen päivähoitoon
An application form for the children's groups in open day care centres
Ilmoitus vanhempien työvuoroista ja vapaapäivistä päiväkotiin

Muut lomakkeet

Huoneistoanomus = Koulun tilojen vuokrausanomus
Huoneistoanomus (täyttö) =Koulujen tilojen vuokrausanomus
Iltakäytön avaimen luovutus
Erityisruokavaliotarve lomake
Erityisruokavalio-ohje

Perusturvan opinnäytetyön tutkimuslupalomakkeet

Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus
Opinnäytetyön raportointilomake

Kulttuuri ja museot

Avustukset

Liikenne

Vastalause (pysäköinninvalvonta)

Liikunta ja vapaa-aika

Avustukset
Latutilanne

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimeentulotukihakemus uusi hakija
Toimeentulotuen jatkohakemus
Toimeentulotukihakemuksen liiteluettelo
Hautausavustushakemus
Opiskelijoiden toimeentulotuki kesällä
Toimeentulotukihakemuksen täyttöohjeet

Lastensuojeluilmoitus
Muistutus sosiaalipalvelujen asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Nuorten asiakasyhteistyöryhmä, lähete

Omaishoidon tuki, vammaiset ja alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuen hakemus

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluhakemus
Kuljetuspalvelu, lääkärintodistus
Kuljetuspalvelu, tuloselvitys (SHL)
Kuljetuspalvelu, yksilölliseen harkintaan perustuva matka
Tilinron ilmoitus/muutos

Terveys ja hyvinvointi

Omaishoidon tuen hakemus - yli 65-vuotiaat
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Ilmoitus vanhusten päivätoiminnan tarpeesta
Hakemus kuolleen henkilön potilasasiakirjatietojen luovuttamiseksi
Vanhainkodin lyhytaikaishoitoon hakeutuminen
Vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuminen
Terveysaseman vaihtaminen
ARA-asuntohakemus
Muistutus potilaan hoidosta

Ympäristö ja luonto

Meluilmoitus
Meluilmoitus tilaisuudesta, jossa käytetään äänentoistolaitteita

Elintarvike

Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
Ilmoitus toiminnasta
Ilmoitus elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta

Ohjeita elintarviketoimijoille

Omavalvonta-ohje
Ulkomyyntiohje

Alkutuotanto

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Kala-alan laitokset

Ilmoitus kala-alalaitoksesta

Liha-alanlaitokset

Ilmoituslomake liha-alanlaitoksesta

Kontaktimateriaalitoimijat

Ilmoitus kontaktimateriaalitoimijat


Terveydensuojelu

TSL Huoneiston käyttöilmoitus
Vaihtuminen

Asumisterveys- ja sisäilmalomakkeet

Asunnon tarkastuspyyntölomake
Julkisen huoneiston tarkastuspyyntö

Ilmoitus eläintenpidosta

TSL eläintenpitoasemakaava alueella

Jätehuollon lomakkeet

Jätehuollon siirtoasiakirja
Kaatopaikkakelpoisuuslomake

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta
Ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä

Sähköinen ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä

Asiakastietolomake/Laskutusperiaatteet

Laskutuksessa noudatettavatt periaatteet/ohje asiakkaille
Laskutusasiakaslomake

Pinta- ja materiaalinäytteet

Ruoppaus- ja niittoilmoitus
Purkujäteilmoitus
Ilmoitus lannan patteroinnista

Yritykset ja yhteisöt

Hankintapalvelujen avoimet tarjouspyynnöt

Pelastuslaitos

Ilmoituslomake vähäinen teollinen käsittely ja varastointi (pdf, 0.02 Mt) Ilmoitus ilotulitusvälineiden käytöstä (pdf, 0.05 Mt) ilmoitus pelastussuunnitelmasta (doc, 0.17 Mt) Ilmoitus väestönsuojasta (doc, 0.13 Mt) Kulotusilmoituslomake (pdf, 0.05 Mt) Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja (pdf, 0.07 Mt) Ilotulitemyynti_omavalvontalomake.pdf (pdf, 0.12 Mt) Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä suppea (pdf, 0.04 Mt) Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista ja myynnistä laaja (pdf, 0.05 Mt) Asuintalon_pelastussuunnitelma.doc (doc, 0.62 Mt) Maatalouskiinteiston_pelastussuunnitelma.doc (doc, 0.3 Mt) Paivakodin_pelastussuunnitelma.doc (doc, 0.53 Mt) Yrityksen_pelastussuunnitelma_LIITTEET.doc (doc, 0.95 Mt) Yrityksen_pelastussuunnitelma.doc (doc, 0.24 Mt) Yleisotilaisuuden_pelastussuunnitelma.doc (doc, 0.08 Mt)
Asiasanat: lomake, avustus