Luvat

Rakentamiseen liittyvät luvat

Rakennuslupa
Esim. omakotitalon rakentaminen tai laajennus, sauna, yli 20 m² talousrakennus (rannalla yli 10 m²) ja näitä suuremmat rakennukset, rakennuksen tai osan käyttötarkoituksen muutos (Porin kaupungin rakennusjärjestys 6 §). Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupakartan saa Porinasta.
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä uudisrakennuksille on hyväksytty pihasuunnitelma.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä tarvitaan ote katusuunnitelmasta.

Toimenpidelupa
Toimenpidelupa tarvitaan esim. kevytrakenteisen 10 – 20 m² varastorakennuksen rakentamiseen (rannalla 5 - 10 m²), katokseen, aitaan (1,8 m), maalämpökaivoon asemakaava-alueella, julkisivumuutokseen
(Porin kaupungin rakennusjärjestys 7 §).

Toimenpideilmoitus
esim. kevytrakenteinen puutarhavaja alle 10 m² (rannalla alle 5 m²), aita (>1,2 m), rakennuksen katteen sekä julkisivujen värityksen muuttaminen, terassin lasitus sivuun kääntyvin liukulasein (omakotitalo tai vastaava) (Porin kaupungin rakennusjärjestys 8 §).

Poikkeamiset
Ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan hankkeesta eräissä tapauksissa poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Näissä asioissa neuvonta ja käsittely on Porin kaupunkisuunnittelussa.

Tonttiliittymien rakentaminen katualueella

Maastoon merkitseminen
Rakennusluvan myöntämisen jälkeen merkitään asiakkaan tilauksesta rakennuksen paikka ja korkeusasema maastoon.

Sijaintikatselmus
Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan rakennuksen sijainti ja koko perustusten teon jälkeen.

Kiinteistötoimitukset
Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi tontin ja yleisen alueen lohkominen (pdf, 0.1 Mt).

Tonttijaossa määritellään miten korttelialue jaetaan tonteiksi.

Muut luvat

Puunkaato asemakaavoitetuilla alueella on luvanvaraista.

Yleisten alueiden käyttöluvat
Yleisten alueiden, eli katujen, puistojen ja torien käyttäminen tapahtumia järjestettäessä tai liiketoimintaa harjoitettaessa edellyttää maanomistajan luvan. Lupaa yleisen alueen käyttämiseksi on haettava Teknisen palvelukeskuksen kiinteistövarallisuudesta hakemuksella.

Kirjurinluodon alueen vuokrapaikkahakemus

Yleisötapahtumat
Ohje vastuullisen yleisötapahtuman järjestämiseksi Porissa (pdf, 0.37 Mt)
Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt (katutyölupa, sijoituslupa)

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Kuukausipysäköintiluvat

Karttojen käyttöoikeusluvat
Kartanjulkaisulupahakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai julkaisulupahakemuksella (pdf, 0.12 Mt).

Kalastuslupa

Satakunnan pelastuslaitoksen luvat

Asiasanat: rakentaminen, lupa