Kaupunginarkisto

Porin kaupungin asiakirja-aineistosta huolehtivat hallintokuntien arkistot sekä Porin kaupunginarkisto, joka toimii kunnallisena keskusarkistona. Se huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävästä asiakirja-aineistosta ja tietopalvelusta, ohjaa ja neuvoo yksiköiden arkistonmuodostusta ja arkistoteknistä hoitoa, antaa ohjeita ja koulutusta sekä osallistuu kaupungin asiakirjahallinnon kehittämishankkeisiin.

Pääosan kaupunginarkiston aineistosta muodostavat Porin kaupungin, Ahlaisten, Porin maalaiskunnan sekä Noormarkun ja Lavian kuntien viranomaisten arkistot. Vanhimmat asiakirjat ovat 1800-luvulta. Osa kaupungin hallinnollisesta asiakirja-aineistosta säilytetään edelleen virastojen arkistoissa. Esimerkiksi rakennuslupa-asiakirjoja säilytetään ympäristövirastossa, ja potilastiedot ovat terveyskeskuksen arkistossa. Arkistoilla on vastuuhenkilöt, joihin voi ottaa suoraan yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alaosasta.

Tutkijapalvelu

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole laissa säädetty salassa pidettäviksi. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai julkisia vain asianosaisille.

Yksityiset ihmiset voivat itse tulla tutkimaan julkisia asiakirjoja kaupunginarkiston tutkijahuoneessa. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Niiden käyttö on maksutonta, mutta asiakirjakopioista veloitetaan maksu. Henkilökunta opastaa arkistoluetteloiden ja asiakirjojen käytössä.

Kaupunginarkiston asiakaspalvelu on keskitetty Porin kaupungintalolle. Aineistoa säilytetään myös sivutoimipisteessä.
Kaupunginarkistoon tulevan on hyvä varata aika etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteydenotot:

puh. 044 701 1043

kaupunginarkisto@pori.fi

Kaupungin muut arkistot

Perusturvan potilaskertomusarkisto

Perusturvakeskuksen potilasasiakirja-arkistojen tehtävänä on säilyttää potilaskertomukset ja huolehtia siitä, että ne ovat käytettävissä mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti potilaan tutkimuksessa ja hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Potilaskertomustiedot säilytetään arkistossa lain edellyttämän ajan.

Yhteydenotot puhelitse 02 621 3470 tai arkistonhoitaja Susanna Sainio-Alander, puhelin 02 621 3474

Teknisen toimialan päätearkisto

Teknisen toimialan arkistossa säilytetään kaupungin rakennus- ja kiinteistölautakunnan ja teknisen lautakunnan aineistoja. Merkittävä osa aineistosta on rakennusten, siltojen ja satamien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, liikenneverkon ja yleisten alueiden, kuten katujen, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä asiakirjoja sekä kiinteistöjen ja maa-alueiden hallintaan, pohjatutkimuksiin ja tulvasuojeluun liittyviä asiakirjoja. Lisäksi arkistossa säilytetään maaseututoimen viranomaispalveluissa syntyvää aineistoa.

Yhteydenotot:
arkistonhoitaja Merja Salo, puhelin 044 701 9370
1.9.2017 alkaen asiakirjahallinnon suunnittelija Tero Lönnström, puh. 044 712 8075

Rakennusvalvonnan arkistopalvelu, ympäristövirasto

Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään arkkitehtikuvia (asema, pohja, julkisivut), rakennepiirustuksia, vesi- ja viemäripiirustuksia ja ilmanvaihtopiirustuksia.

Yhteydenotot: toimistosihteeri Ilse Lehtinen, puhelin 044 701 1364

Satakunta-arkisto, Satakunnan Museo

Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva historiallinen arkistoaineisto (valokuvat, kartat, rakennuspiirustukset, yksityisarkistot) muodostaa Satakunta-arkiston.

Yhteydenotot: Amanuenssi Timo Nordlund, puhelin 044 701 1062


Asiasanat: arkisto

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Hallituskatu 12

Avoinna: arkisin sopimuksen mukaan

Suljettu ajalla 27.-29.12.2017

Aineistoa koskevat tilaukset, kyselyt ja tutkijahuonevaraukset:

kaupunginarkisto@pori.fi

kuva