Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti Porin kaupungin työnantajatehtävistä. Päätöksentekijänä henkilöstöasioissa toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto, jonka tehtävät ja toimivalta on määritelty kaupunginhallituksen johtosäännössä.

Huolehdimme:

  • henkilöstöjaoston valmistelu- sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä
  • toimimme työnantajan edustajana palkka- ja palvelussuhdeasioissa
  • työhyvinvoinnin kehittämisen ohjauksesta, tutkimisesta ja raportoinnista
  • työterveyshuollon tilaamisesta
  • työsuojelusta
  • henkilöstöstrategian valmistelusta ja henkilöstöraportoinnista
  • henkilöstön kehittämisen ohjauksesta ja sisäisen koulutuksen järjestämisestä
  • yhteistoiminnan kehittämisestä sekä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan toiminnasta
  • keskitetystä virkistystoiminnasta

Tärpit