Tietoa opiskelusta

Työ- ja loma-ajat

 • 15.1.-22.4.2018 (12 viikkoa)
 • Lyhytkursseja järjestetään myös muina ajankohtina (ns. kesäkurssit).
 • Talvilomalla (19.-25.2.) ja pääsiäisen aikaan (29.3.-2.4.) ei pääsääntöisesti ole opetusta. Aikataulupoikkeuksista on maininta ko. kurssin kohdalla tai opisto tiedottaa niistä opiskelijoita.
 • Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Opintoneuvonta

Neuvontaa antavat ainekohtaiset vastuuhenkilöt (sovi tarvittaessa tapaamisesta puhelimitse).

Kursseilla tarvittavat materiaalit

Opiskelija hankkii kurssilla tarvittavat oppimateriaalit ja tarvikkeet yleensä itse. Osassa kursseista lista tarvikkeista löytyy netistä "Lisätietoa kurssista" -kohdasta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Joillakin kursseilla on erikseen mainittuja materiaali- ja välinemaksuja. Aiempien materiaalimaksujen laiminlyöminen johtaa materiaalitilausten epäämiseen (ks. alla opiston toimintaperiaatteet). Jos kurssille osallistuminen edellyttää matkustamista, opiskelija vastaa matkakuluista.

Opiston toimintaperiaatteet

Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu noudattamaan seuraavia Porin seudun kansalaisopiston ja Porin kesäyliopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset toiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja:

 • Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta.
 • Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon.
 • Opetuksen toistuva häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä.
 • Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä.
 • Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille.
 • Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston toimipaikkojen alueella on kiellettyä.
 • Opiskelijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Opiskelijat ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 • Materiaalimaksujen laiminlyöminen johtaa materiaalitilausten epäämiseen.

Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa osallistumisoikeuden epäämiseen.

Todistukset ja vakuutukset

Opiston kursseille osallistuneet voivat saada osallistumistodistuksen opinnoistaan. Todistusmaksu on 12 euroa. Tiedustelut toimistosta.

Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita, heidän omaisuuttaan tai heidän kursseilla valmistamiaan töitä. Opiskelijoiden tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan. Opisto ei vastaa kadonneista tavaroista tai vaatteista.

Opiskelijarekisteri

Opisto pitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Asiasanat: todistus, loma-ajat, opinnot