Kartano 41. kaupunginosan Mäkipuiston (osa) asemakaavan muutos

kuva

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Kartanon (41.) kaupunginosaan Niittykadun ja Härmäntien risteykseen, noin 5,5 kilometrin päähän kaupunkikeskustan kauppatorista.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa osa Mäkipuiston puistoalueesta Härmäntien katualueeksi, joka vastaa paremmin nykytilannetta. Kaavamuutoksen hakijoiden kulku omille kiinteistöilleen tapahtuu suunnittelualueelta. Ajotietä käyttävät kaavamuutoksen hakijoiden lisäksi lähialueen asukkaat ja ulkoilijat kulkiessaan Mäkipuiston ulkoilualueelle.

Kartanon alueella on valmisteilla katujen päällystystyöt. Kaavamuutoksen myötä ajotie muutetaan Härmäntien katualueeksi, jolloin se kunnostetaan ja päällystetään katuna.

Kaavatunnus
609 1701

Hyväksyvä taho
Porin kaupunginvaltuusto

Yhteyshenkilö

Bogdanoff Tea
kaavasuunnittelija
Puh: 044 701 1972

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.7.2017
  • Kaavaluonnos 5.7.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 6.-19.7.2017
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 6.2.2018


Uusin vaihe

  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 15.-28.2.2018

Asiakirjat:

Vireille

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1.24 Mt)

Kuulutus 5.7.2017 (pdf, 0.12 Mt)

Luonnos

Kaavaluonnos (pdf, 0.15 Mt)

Ehdotus

Kaavaehdotus (pdf, 0.15 Mt)

Kaavaselostus (pdf, 3.89 Mt)

Kuulutus 14.2.2018 (pdf, 0.04 Mt)