Jokikeskus yleissuunnitelma

Osana Porin teknisen palvelukeskuksen koordinoimaa Kohtaamisen paikat -hanketta laadittu Jokikeskuksen yleissuunnitelma on valmis ja se esitellään kaavaluonnoksen yhteydessä. Yleissuunnitelman on laatinut suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittanut konsulttitoimisto WSP Finland Oy. Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät yleissuunnitelman ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Yleissuunnitelman asiakirjoihin voi tutustua Jokikeskuksen verkkosivuilla ja kaavaluonnokseen kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla.

kuva
kuva
kuva

Porin Jokikeskus

Porin Jokikeskus on laaja-alainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on jokiympäristön vetovoiman ja käytön kehittäminen.

Porin Jokikeskus –hanke käynnistyi kesällä 2010 ja nyt hankkeen ensimmäisen vaiheen taustaselvitystyö on saatu päätökseen. Taustaselvityksen loppuraportti valmistui joulukuussa 2010 ja se on luettavissa hankkeen kotisivuilla. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.1.2011 taustaselvityksen loppuraportin jatkotyön pohjaksi. Kaupunkisuunnittelu jatkaa Jokikeskuksen suunnittelua yhteistyössä Teknisen palvelukeskuksen kanssa.

Suunnittelu- ja tarjouskilpailu

Keväällä 2011 käynnistettiin suunnittelukilpailu sillan ja rantojen suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Porin Jokikeskuksen alueelle yleissuunnitelma, jolla parannetaan alueen toiminnallisuutta sekä visuallista ilmettä uusien kevyenliikenteen siltojen ja rantarakenteiden avulla. Kilpailun voittajaksi ja jatkosuunnitteluun valittiin WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n suunnittelema Birdy.

Suunnittelu etenee

Vuoden 2012 alussa Satakuntaliitto myönsi EAKR -hankerahoitusta Kohtaamisen paikat nimiselle hankkeelle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla lisätään Porin kansallisen kaupunkipuiston ja erityisesti Jokikeskuksen alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta sekä parannetaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Keskeinen osa hanketta on Jokikeskuksen yleissuunnitelman laatiminen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

kuva Kuva: Skyline foto


Yleisötilaisuus

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto mm. yleissuunnitelma esitellään yleisölle:

  • Torstaina 22.11.2012 klo 18.30
  • Ravintola Liisanpuiston auditoriossa, Liisankatu 20
  • Lehdistötiedote (pdf, 0.01 Mt)
kuva
kuva

Kohtaamisen paikat -hanke

kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva
kuva