Yhteystiedot

Suunnittelu:

Nurminen Mikko
kaupunkisuunnittelupäällikkö
Puh: 044 701 1601
Salminen Heimo
yleiskaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1603
Reipas Risto
asemakaava-arkkitehti
Puh: 044 701 1609
Laurinen Mirko
kaavoitusarkkitehti
Puh: 044 701 1604
Nagy Daniel
kaavoitusarkkitehti
Puh: 044 701 1618
Arponen Otto
kaavoitusarkkitehti
Puh: 044 701 1606
Nukki Heli
projektipäällikkö
Puh: 044 701 1976
Bogdanoff Tea
kaavasuunnittelija
Puh: 044 701 1972
Kivioja Sari
yhdyskuntasuunnittelija
Viljanen Kirsi-Maria
yhdyskuntasuunnittelija
Puh: 044 701 1973

- Äitiysvapaalla -

Kaarnametsä Helene
Tuovinen Anu
projektityöntekijä
projektityöntekijä
Puh: 044 701 1617
Puh: 044 701 1610

Poikkeamiset, haja-asutusalueet ja rannat, kaava-alueet:

Lammi Hannu
kaavoitusinsinööri
Puh: 044 701 1605

Suunnitteluavustajat:

Lindqvist Satu
suunnitteluavustaja
Puh: 044 701 1608
Nyström Sari
suunnitteluavustaja
Puh: 044 701 1611

Kanslia:

Suojala Tarja
toimistosihteeri
Puh: 044 701 1615

Porin kaupunkisuunnittelu

Käyntiosoite:
Yrjönkatu 6 B
(palvelupiste Porina)

Postiosoite:
PL 95
28101 PORI

Puhelin:
vaihde (02) 621 1100

Kartta-arkisto:
044 701 1608

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi

Yleinen sähköposti: kaupunkisuunnittelu@pori.fi