Kehittäminen

Kaupunkia kehitetään jatkuvasti. Kehittämisen tiimit edistävät kaupungin toimintaa ja palveluja kaupunkilaisten tarpeita vastaaviksi.

Elinkeinopalvelut-yksikkö edistää kaupungin elinvoimaisuutta yhteistyöllä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Riskienhallinnalla edistetään Porin turvallisuutta ja häiriötöntä toimintaa. Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat menetykset.

Seutuyhteistyöllä pyritään erityisesti seutukuntaa kokonaisuutena palveleviin ja hyödyttäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on palveluiden taloudellisempi ja tehokkaampi tuottaminen, hallinnonalakohtaisen vuorovaikutuksen lisääminen, verkottumisen kehittäminen sekä seutukunnan painoarvon vahvistaminen.

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen koordinoi kaupungin tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä hyvinvoinnin edistämistä.

Viestintä vastaa konsernihallinnon viestinnästä ja tiedottamisesta. Yksikkö ohjaa koko kaupungin viestintää. Hallintokuntien viestinnästä vastaavat virastopäälliköt.

Kehittämisen tiimi työskentelee kaupungintalolla, osoitteessa Hallituskatu 12. Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

Yhteystiedot

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen

Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki
044 701 1190, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Kehittämispäällikkö Timo Aro
044 701 4474, timo.aro@pori.fi

Tietopalveluasiantuntija Timo Widbom
044 701 1116, timo.widbom@pori.fi

Hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti
044 701 3617, sirpa.kynaslahti@pori.fi

Suunnittelija Marko Lundenius
044 701 1324, marko.lundenius@pori.fi

Elinkeinopalveluiden yhteystiedot

Viestinnän yhteystiedot

Riskienhallinta

Riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio
044 701 8520, pasi.vainio@pori.fi

Seutuyhteistyö

Yhteyspäällikkö Pasi Pitkänen
044 701 1023, pasi.pitkanen@pori.fi