Agenda 21 for Culture

Porin kaupunki allekirjoitti Agenda 21 for Culture -asiakirjan

Porin kaupunki on liittynyt toisena Suomesta yli kahdensadan kaupungin maailmanlaajuiseen joukkoon allekirjoittamalla Agenda 21 for Culture -asiakirjan. Asiakirjan tehtävänä on edesauttaa kaupunkien ja paikallisten hallintojen tapaa omaksua kulttuurinen näkökulma osaksi päätöksentekoa.

Agenda 21 for Culture -asiakirjan sisältö syntyi vuonna 2004 suojaamaan ihmisoikeuksia, kulttuurista monimuotoisuutta, osallistumiselle avointa demokratiaa ja olosuhteita rauhan luomiselle. United Cities Local Governments, joka on maailmanlaajuinen kaupunkien ja paikallisten hallintojen etujärjestö johtaa julistuksen koordinointia.

Agenda 21 for Culture -asiakirjan allekirjoittaminen kertoo siitä painoarvosta, joka kulttuurilla on Porissa sekä miten kaupungissa pyritään pitämään kiinni yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin liittyvistä arvoista, jotka takaavat ihmisille yhdenmukaisen mahdollisuuden osallistua yhteisönsä toimintaan.

Lisätietoa: Agenda 21 for Culture