Kulttuurin saavutettavuus

Porin kaupungin kulttuuritoimi työskentelee pitkäjänteisesti saavutettavamman ja moninaisemman kulttuurin edistämiseksi. Kulttuuriasiainkeskuksessa annetaan porilaisille taiteilijoille ja taideyhteisöille kulttuurin saavutettavuusneuvontaa.

Porin kulttuuritoimen saavutettavuustyöryhmän laatima Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020 on valmistunut. Suunnitelman laatimista on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suunnitelma on luettavissa verkkojulkaisuna Issuu-verkkojulkaisujärjestelmästä.

Tulostettava pdf-tiedosto: Saavutettavuussuunnitelma (pdf, 0.45 Mt)

Muotoilematon rtf-tiedosto: Saavutettavuussuunnitelma (rtf, 0.15 Mt)

Suunnitelmassa saavutettavuus nähdään laaja-alaisena, jokaista ihmistä koskevana asiana. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimisesta ja helposta lähestyttävyydestä. Hyvä saavutettavuus tarjoaa
mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista
ominaisuuksista riippumatta.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, tiedotukseen, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin.

Kulttuurin saavutettavuusneuvontaa antaa:

kulttuurijohtaja Jaana Simula
sähköposti: jaana.simula(@)pori.fi
puh. 044 701 1251

.