Millaisilla perusteilla lapsia ohjataan puheterapeutille ? Länsi - Porin alueella vitsaillaan että heillä on varmaan vesijohtovedessä vika kun lapset eivät opi puhumaan, eikä asiaan puututa vielä kouluiässäkään. Toisaalta toisella puolella Poria on jopa alle kolmivuotiaita jotka käyvät säännöllisesti puheterapeutilla - mistä johtuu ?
Kysyi Länsiporilaisten mummi (29.01.2018 | 09:02)

Porissa lapsia ohjataan puheterapiaan pääsääntöisesti lastenneuvolan ja päivähoidon sekä kouluterveydenhoidon kautta. Perusteet ohjaamiseen on kirjattu kaikkien näiden eri alueilla työskentelevien työntekijöiden tiedoksi. Yhteistoiminta-alueeseen (YTA) kuuluvat Pori, Ulvila ja Merikarvia. Porissa nopeasti kasvavia asuinalueita on Länsi- ja Pohjois-Porissa, ja näillä alueilla on paljon lapsiperheitä.


Jos puheterapia-asia mietityttää oman lapsen kannalta tai yleisemmin, voi asiasta keskustella esim. terveydenhoitajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) kanssa. Tarvittaessa voi myös olla yhteydessä perheneuvolaan, jonka kautta Porin kaupungin tarjoama lasten puheterapia nykyään toteutuu. Puheterapia-asiakkaat perheineen saattavat käydä asioissaan myös perheneuvolan muilla työntekijöillä.


Kielellisiä ja puheen häiriöitä on monenlaisia. Niiden vaikeusasteesta ja muista kehityksen pulmista riippuen vaihtelee, minkä ikäisenä lapsi ohjautuu puheterapeutin tai muiden työntekijöiden arvioon. 3-vuotiaan kohdalla puhe saattaa lähes puuttua tai se ei ole ymmärrettävää ja lapsella itsellään voi olla ymmärtämisvaikeuksia. Tällaisessa tilanteessa selvitellään vaikeuksien luonnetta ja jatkotutkimusten tarvetta. Muun ohjannan lisäksi puheen ja kielen kehittymisen tueksi saatetaan suositella tukiviittomien ja/tai kuvien käyttämistä ja niiden opettamista lähi-ihmisille. Tiivis, säännöllinen puheterapia ei vielä tässä vaiheessa ole useinkaan ajankohtaista.


Kuntoutustarpeen määrittelevät puhehäiriön laatu ja vaikeus suhteutettuna ikään. Tiivis, pitkä ja säännöllinen puheterapia saatetaan katsoa tarpeelliseksi. Mikäli on kyseessä vaikea-asteinen kommunikaation ongelma, selvitellään, olisiko lapsi oikeutettu terapiaan KELAn kautta. Mikäli kyseessä on hieman lievempi tilanne, pyritään puheterapia järjestämään kaupungin toiminnan kautta. Kouluikäisiä lapsia käy puheterapeuttien vastaanotoilla samoilla kriteereillä kuin alle kouluikäisiä lapsia. Kouluissa aiemmin ollutta puheopetusta on nykyään yhä vähemmän ja sen sijaan erityisopetus keskittyy laaja-alaisempaan tukeen.


Puheterapeuttien määrä on ollut jo pitkään vähäinen alueen tarpeeseen nähden aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta, joten käytännössä asiakkaiden puheterapia koostuu arviointi-, tutkimus- ja ohjantakäynneistä sekä mahdollisesti lyhyistä, muutaman käynnin terapiajaksoista. Monien lasten kohdalla tehdään yhteistyötä päivähoidon kanssa. Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena ja voidaan tukea myös lapsen kielellistä kehitystä. Pienten lasten puheen kehittymisen ongelmiin ja tukemiseen liittyen on perheneuvolassa järjestetty ryhmämuotoistakin ohjantaa.


Puheterapiaresurssien niukkuuden vuoksi jonotusajat ensikäynnille ovat melko pitkät. Tilannetta helpottaneista toimenpiteistä huolimatta odotusajat venyvät usein, erityisesti äännevirheisten osalta. Puhemotoriikka kypsyy luonnollista tahtiaan 6 – 7 –vuotiaaksi asti, joten monen lapsen osalta esikouluvaihe on otollinen harjoitteluajankohta. Jos ohjantalomakkeessa on kerrottu laajemmista kielen tai puheen haasteista, nämä lapset pyritään saamaan arvioon nopeammin.

Vastasi Perheneuvolan päällikkö Maija Löytökorpi (16.02.2018 | 11:33)
Mitä Kalaholmassa Saarentiellä tehdään, kun vähän väliä on joku kaivinkone töissä ja pientareet on raavittu auki?
Kysyi Kysyvä (10.11.2017 | 08:33)
Saarentien reuna siivottiin risuista ja oksista. Kaivinkone poisti palteet tien reunasta. Sadevedet pääsevät sen jälkeen paremmin ojiin. Palteiden poisto helpottaa myös aurausta.
Vastasi Tiemestari (10.11.2017 | 09:00)

Kysyisin nyt vielä missä kaiteet ovat? Saarentie on todella vaarallinen talvella kun on liukasta, ei hiekoteta ja oja on todella syvä.
Kysyi kalaholmalainen (26.01.2018 | 12:55)

Saarentieltä poistettiin pieniä puita ja risukkoa. Niiden poisto ei vaikuta oleellisesti tien turvallisuuteen, joten kaiteita ei sinne sen vuoksi ole suunnitteilla.

Vastasi Tiemestari (15.02.2018 | 13:45)
Olisiko mahdollista lisätä aurausta Vanhalle söörmarkuntielle,nyt jalakulkijat joutuvat kahlaamaan lumessa.Alkaa olla hengenvaarallisessa kunnossa.Autot luistelevat uria pitkin.On vaan ajan kysymys koska rysähtää.
Kysyi Jalankulkija (12.02.2018 | 14:30)

Vanha Söörmarkuntie ei kuuluu kaupungin kunnossapidon piiriin, vaan se kuuluu ELY -keskuksen urakoitsijalle, joka on Destia.

Vastasi Tiemestari (15.02.2018 | 13:40)
Eikö pyöräteitä enää aurata aamulla? Kuuden jälkeen pyörällä menossa töihin, mutta kertaakaan tänä talvena jos on lunta sattunut tulemaan, ei auran auraa ole vielä tuohon aikaan liikkeellä.
Vai voiko joku kertoa auratun reitin keskustasta Mikkolaan. Satakunnankatua raviradan ohi ja Ojantietä ei ainakaan ole aamuisin aurattu.
Kysyi Piia (13.02.2018 | 06:45)

Pyöräteiden auraukset aloitetaan aina yöllä, kunhan aurauskriteerit ovat täyttyneet. Kaikki pyöräteitä ei kuitenkaan ehditä auraamaan seitsemään mennessä.

Vastasi Tiemestari (15.02.2018 | 13:29)
kenelle kuuluu pori-kankaanpään välin tien kunnossapito,aina on tosi liukas,ei hiekkaa,ei suolausta.
Kysyi usein ajava (13.02.2018 | 13:59)

Tien kunnossapito kuuluu ELY:n urakoitsijoille, jotka ovat Destia ja Lemminkäinen.

Vastasi Tiemestari (15.02.2018 | 13:10)
Olen ymmärtänyt että kaupunki myöntää luvan alueellaan puiden kaatoon. Vellamontie 9 takapihalta kaadettiin eilen, sunnuntaina, kolme täysin tervettä koivua. Mikähän syy puiden kaatoon oli? Myrsky ei yleensä kaada koivuja vaan kaatuneet puut ovat pääsääntöisesti kuusia. Olisiko riittänyt oksien karsiminen niiltä osin kun lähestyvät uhkaavasti talon seinää? Koivut suojasivat liialta paahteelta kesäaikaan ja parvekkeella oli mahdollista oleskella läkähtymättä.
Kysyi Asukas (12.02.2018 | 10:03)

Taloyhtiö on hakenut ko puille kaatoluvan. Syynä on ollut niiden läheisyys rakennukseen. Kaatolupa on myönnetty ehdolla että kohteeseen istutetaan pienemmäksi kasvavia puita, pihlajia.

Vastasi kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen (14.02.2018 | 14:30)
Hei.
Minua kiinnostaa, mitä tehdään Kirjurinluodon takana olevalla pellolla, missä oli viime kesänä suviseurat. Sinne näköjään ajetaan sepeliä ja sitä tasoitetaan. Mitä sinne on tulossa ?
Kysyi Utelias lenkkeilijä (09.02.2018 | 20:14)

Sinne vahvistetaan aluetta tulevan kesän asuntomessujen pysäköintiä varten.

Vastasi kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen (14.02.2018 | 14:28)
Asun kerrostalossa.Miten hävitän kuolleen kanin kun se aika tulee?
Kysyi Pupu (09.02.2018 | 16:28)

Hei!

Kuolleen lemmikkieläimen hävittämiselle on vaihtoehtoja. Vastaan kysymykseen hieman kysyjän tapausta laajemmin.

Lemmikkieläinten hautaaminen - käsittää myös yksittäisen hevosen - on sallittua maanomistajan luvalla kunhan noudattaa hautaamisesta annettuja määräyksiä. Varsinkaan isoja eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle eikä lähelle kaivoja. Alle 40 kg:n painoiset eläimet on peitettävä vähintään 0,5 metrin paksuisella ja sitä isommat eläimet vähintään metrin paksuisella maakerroksella. Eläintä ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Porissa on myös pieneläinhautausmaa, jonne lemmikille voi hankkia viimeisen leposijan. Sen tiedot löytyvät www.porinpienelainhautausmaa.nettisivu.org/ .

Lemmikkieläimen voi myös tuhkata. Porissa toimii Harjulan Pieneläintuhkaamo, www.harjulanpet.fi

Pihalta kuolleena löytyneet eläimet esimerkiksi jänikset, linnut tai oravat, voi laittaa pakattuina myös tavalliseen sekajäteastiaan (käytä hansikkaita). Näin voi tarvittaessa toimia myös pienikokoisen (noin alle 10 kg) lemmikkieläimen kohdalla.

Vastasi jäteneuvoja Anne Silver (13.02.2018 | 11:30)
Onko tullut joku uusi määräys kiinteistöjen/maakauppojen tiedotteeseen. Aiemmin sai tiedon em kaupoista, joita kaupunki ei halunnut itselleen. Se helpotti metsästysseuran maanvuokrakortiston päivittämistä. Onko mitään tietä ed.mainittuihin tietoihin.
Kysyi Epi Ahla (12.02.2018 | 16:18)

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ovat nähtävissä kaupungin nettisivuilla: http://www.pori.fi/viranhaltijapaatokset/tekninentoimiala.html

Vastasi Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku (13.02.2018 | 10:32)
Olen yrittänyt löytää tietoja siitä miten Porin perusturvan osastojen toimintatapoja ja prosesseja ohjataan ja valvotaan, muttä tästä aiheesta ei löydy tietoja.
Kuntalaisena haluaisin tietää onko perusturvan toimminnan laadun, asianmukaisuuden, ja asiakkaan edun varmistamiseksi määritelty prosesseja joita viranhaltijoiden edellytetään noudattavan?
Kysyi Emmelloo (24.01.2018 | 12:23)

Perusturvan eri yksiköille on laadittu omavalvontasuunnitelmat, jotka ohjaavat yksiköiden toimintaa ja prosessien valvontaa. Omavalvontasuunnitelmiin on kirjattu eri toimintoja koskevat erillisohjeet. Omavalvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain ja ne ovat nähtävillä ko. yksiköissä sekä myös Porin kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.pori.fi/perusturva/lBp4YNPf7.html


Vastasi hallintopäällikkö Pirkko Levola (12.02.2018 | 15:10)
Kysymys kirjaston maksuista. Maksoin tänään varaus-ja myöhästymismaksuja muutaman euron edestä ja päädyin mieheni kanssa keskustelemaan, että mihin asiakkaiden maksut käytetään. Eikös niitä kirjaston hyväksi käytetä? Mies taas väitti, että kirjasto ei saa senttiäkään maksuista..
Kysyi Lukutoukka (07.02.2018 | 22:18)

Kyllä kirjaston myöhästymismaksut, palauttamatta jätetystä aineistosta perittävät maksut yms. tulevat kirjastolle tuloksi. Budjetti on rakennettu niin, että tulot on arvioitu edellisten vuosien toteutuman perusteella ja ne ovat menojen katteena. Myöhästymismaksuista saatavilla ja muilla tuloilla kirjasto voi ostaa kokoelmiinsa esim. uutta aineistoa.

Vastasi kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (12.02.2018 | 10:09)
Hei, Torpankorven lenkki on upeassa kunnossa, mutta miksi ei latuja ajeta myös radan osuudelta. Hiihtosuuntakin on radan kautta ohjattu. Samalla voisi ajaa ladut rautatie sillalle asti. Nyt latu on kuin kyntöpelto.
Kysyi Heikki Hiihtäjä (10.02.2018 | 19:38)

Latujen kunnossapidossakin noudatetaan tärkeysjärjestystä ja se tehdään mihin työvoima kulloinkin riittää. Radan osuus on kyllä muutaman kerran ajettu, mutta latu ei ole ollut hyväkuntoinen viime aikoina. Torpankorvessa on myös vaihtoehtona hiihtää edestakaisin ja se näyttää olevan erittäin suosittua, radan kautta on siis toinen vaihtoehto. Näin myös siksi, että nykyisellä lumimäärällä ei ole mahdollista ajaa radalle baanaa luisteluhiihtoon, perinteisen ura on vain kelkalla ajettu.

Vastasi työnjohtaja Seppo Myllykoski (12.02.2018 | 08:54)
Hei!
Miksi kaupungin verkkosivuilla on varhaiskasvatuksen osalta mainittu myös yksityiset päiväkodit, mutta koulujen osalta tieto yksityisistä kouluista (Steinerkoulu, kristillinen ja ruotsinkielinen) puuttuu?
Vaikka ne eivät olekaan kaupungin tuottamia palveluita, joillekin Poriin muuttamista harkitseville joku näistä kouluista voi olla ratkaiseva tekijä muuttopäätökseen. Jos lapsi on esimerkiksi ollut aiemmin ruotsinkielisessä opetuksessa tai Steinerkoulussa toisessa kaupungissa, vanhemmat haluavat todennäköisesti jatkaa samankaltaisessa opetuksessa.
Olisiko mahdollista saada maininta myös yksityisistä kouluista nettisivuille? Olisi tärkeää nähdä kaikki vaihtoehdot samasta paikasta.
Kysyi Poriin työn perässä muuttanut perhe (07.02.2018 | 08:48)

Kiitos palautteesta. Porin kaupunki uudistaa parhaillaan verkkosivustoaan. Uusille sivuille on tulossa ainakin maininta yksityisistä kouluista (ennakolta pääset kurkkaamaan asiaa täältä). Yhteydenottosi perusteella käyn asiasta vielä keskusteluja viestintävastaavamme kanssa.

Vastasi Yksikön päällikkö, opetusyksikkö Taneli Tiirikainen (07.02.2018 | 10:54)
Onko pelastuslaitoksen myymä vesi yrityksille saman hintaista kuin Porin Veden myymä vesi kotitalouksille?
Kysyi Vettä paljuun (05.02.2018 | 21:34)

Satakunnan pelastuslaitoksen yrityksille myymä vesi on samanhintaista kuin kotitalouksille myytävä.

Laskutuksessa on käytetty hintaa 3,04 €/m3 (+alv), joka löytyy Porin Veden hinnastosta www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/porinvesi/PCQmJXj5z/Taksat_1.1.2015.pdf

Vastasi hallintopäällikkö Kari Nummi (06.02.2018 | 10:52)
Onko mahdollista että koneellinen ilmanvaihto vaikuttaa alentavasti sisäilmaan?
Toiseksi kuka turvaa terveellisen työympäristön(terve rakennus ja tilat)?tänä päivänä tuntuu että Porissa ja myös muualla suuressa osassa julkisia rakennuksia jonkin moinen sis.ilma ongelma tai kosteusepäilyjä......
Kysyi Huolestunut... (05.02.2018 | 17:28)

Kysyjä on huolestunut siitä, että koneellinen ilmanvaihto vaikuttaisi sisäilma laatuun heikentävästi. Toki on mahdollista, että koneellinen ilmanvaihto voi olla syynä sisäilmahaittaan. Usein ongelmien syynä on erilaiset ilmanvaihdon häiriöt, mutta perimmäinen syy on ennemmin rakennusten huollon ja ylläpidon laiminlyönnissä, kuin ilmanvaihdossa itsessään. Vanhoissa rakennuksissa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että ilmanvaihdon paine-erot rakenteiden yli on pieniä koska riskinä on se, että paine-erojen myötä sisäilmaan voi tulla rakenteista epäpuhtauksia. Oikein toimivan ilmanvaihdon tehtävä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa ilmasta epäpuhtaudet.

Toiseksi kysymykseen siitä, kuka turvaa terveellisen ja turvallisen työympäristön. Voi vastata, että työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta, eli heitä suojaa työsuojelulaki. Toisaalta kun kyseessä on koululaiset tai päiväkotilapset, niin toiminnan järjestäjällä on vastuu heistä kuntalain ja erityislainsäädännön nojalla, kuten Terveydensuojelulaki.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan, rakennuksen ja kiinteistön kunnosta ja turvallisuudesta vastaa viime kädessä rakennuksen omistaja.

Kolmanneksi kysyjä pohtii sitä miksi sisäilmaongelmia on niin paljon juuri nyt?

Yhtenä syynä sisäilmaongelmien runsauteen julkisuudessa on se, että tietoisuus aiheesta on lisääntynyt ja ihmiset osaavat hakea syitä oireisiinsa. Julkinen rakennuskanta on osin ikääntynyt ja riittämättömästi peruskorjattu ja esimerkiksi useat 50- ja 60- luvuilla rakennetut koulurakennukset on tulleet elinkaarensa päähän.

Merkittävimpänä seikkana asioiden esille tulemiseen on mielestäni se, että osaaminen ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja ratkaisemiseen on lisääntynyt viime aikoina huimasti ja asioihin puututaan ainakin Porissa matalalla kynnyksellä.

Vastasi Porin kaupungin sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lehtinen (06.02.2018 | 09:56)
Onko mahdollista että sivistystoimen opetuspäällikön vaimo opiskelee työajalla ammattiin valmistavaa koulutusta erityisopettajaksi? Kaupungilla on aiemmin ollut periaate että omaan alaan liittyvää täydennyskoulutusta on voinut opiskellla työajalla, mutta ammattinvalmistavissa koulutuksissa on pitänyt ottaa virkavapautta.
Kysyi anniina (02.02.2018 | 19:05)

Ei ole mahdollista eikä niin ole tälläkään kertaa tapahtunut.

Vastasi Esa Kohtamäki (05.02.2018 | 16:37)
Hei! Mietin sellaista, että onko Toejoella mitään merkittäviä maamerkkejä tai nähtävyyksiä?
Kysyi Jojo (04.02.2018 | 10:44)

Toejoki on Kokemäenjoen pohjoispuolella oleva kaupunginosa. Joen pohjoispuolella sijaitsee entinen Porin puuvillatehdas. Nykyisin puuvillatehdas on täyttynyt uusista osaajista, mm. Porin yliopistokeskus, Satakunnan Kansa, Pohjois-Porin terveysasema ja lukematon määrä muita pienempiä yrityksiä toimii rakennuksessa. Suuri osa on Satakunnan suurimman kauppakeskuksen Puuvillan käytössä. Alueella on myöskin teollisuutta. Sampo Rosenlew -nimistä leikkuupuimuria valmistetaan edelleenkin. Muutoin alue on tavallista omakotitaloaluetta. Mikäli teitä kiinnostaa alueen historia, pyydämmekin ottamaan yhteyttä Satakunnan Museoon. Puh 02 621 1078


Vastasi Visit Pori Oy/ Armi Mäkinen (05.02.2018 | 12:36)
Onko koskaan kenelläkään tullut mieleen että miksi nykyään on sisäilmaongelmista koulut, päiväkodit jne. tullut ongelma. Voisiko olla mahdollista että asiaan vaikuttaisi myös nykyään yläpölyjen putsaus kerran kuukaudessa. Pölyt laskeutuvat aika kauan ja näin ollen jos niitä otetaan aamulla tai iltapäivällä asiakkaat ovat pölyjen keskellä. Sehän altistaa pölylle ja näin ollen porukkaa on paljon poissa nenän tukkoisuudesta aiheutuvan flunssan kaltaisista oireista. Rakennuksista moni on myös tasakattoinen joten ongelmia on jo siinä.
Kysyi vastauksia haluava (03.02.2018 | 12:29)

RIITTÄVÄLLÄ JA OIKEIN TEHDYLLÄ SIIVOUKSELLA PARANNETAAN SISÄILMAN LAATUA!

Siivousmenetelmät ja siivoustiheys vaikuttavat oleellisesti pölyn määrään ja sitä kautta suoraan sisäilman laatuun. Siivouksen avulla poistetaan pinnoille laskeutunut pöly ja huoneilman hienojakoinen pöly voidaan poistaa toimivan ilmanvaihdon avulla. Ellei pintapölyä poisteta se nousee uudestaan ilmaan ja laskeutuu takaisin pinnoille huoneessa tapahtuvan toiminnan takia ja tämä huonontaa sisäilman laatua.

Vastasi Porin kaupungin sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lehtinen (05.02.2018 | 11:57)
Hei! Mietin sellaistakin, että onko Lepakkotien ja entisen Pappilan väliin tulossa mahdollisesti pyörä-/kävelytietä? Siihen saisi niin mainiosti sellaisen, mikäli määrärahat riittää.
Kysyi Jojo (04.02.2018 | 10:49)

Ei ole. Lepakkotieltä on kevyen liikenteen yhteys Karttapolulle, joka yhdistyy Palokärjentiehen ja Pappilanpuistikkoon.

Vastasi Liikenneinsinööri Sanna Välimäki (05.02.2018 | 11:47)
Hei! Miten pääsee Isomäessä ns. Lammen lenkille? Mistään en löytänyt varsinaista osoitetta/karttaa johon se olisi merkattu.
Kysyi Hiihtäjä (03.02.2018 | 00:38)

Keinolumella tehdyt ladut eivät noudata kaikilta osin sulanmaan reittejä, ei pituudeltaan, eikä kiertosuunnaltaan. Lammen lenkkiä ei ole Porin metsän karttoihin merkitty. Kyseiselle ladulle pääsee parhaiten joko Katinkuruntien ensimmäisen sillan kohdalta (P-alue vieressä) tai Maikkalasta lentokentän suuntaan menevää valaistua latua. Latu on kaksisuuntainen osan matkaa. Kaikki Porin metsän tykkilumiladut (4,1km) ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Vaihtoehtoisia reittejä hiihtämiseen löytyy lyhyestä ladusta huolimatta noin 15. Niistä voi valita itsellensä mieluisimman, niin pituudeltaan kuin vaativuudeltaan.

Vastasi työnjohtaja Seppo Myllykoski (05.02.2018 | 11:05)

Etsi kysymystorilta

Hakusana

Aihe Vuosi

Aikaväli (alkaa):
Tyhjennä

Aikaväli (päättyy):
Tyhjennä