Aikuiskoulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus


Yleissivistävä koulutus ja vapaa sivistystyö


Täydennyskoulutus


Porin aikuiskoulutusverkosto tarjoaa monipuoliset ja lähes kaikki toimialat kattavat mahdollisuudet toteuttaa työelämän ja yksityisten kansalaisten tarpeet täyttävää koulutusta.

Monipuolinen koulutustarjonta, eri kohderyhmien tarpeista lähtevä koulutus, ajanmukaiset oppimisympäristöt ja asiantuntevat kouluttajat takaavat hyvät edellytykset eri osapuolten tarpeet täyttävälle koulutukselle.

Porin aikuiskoulutusverkostoon kuuluvat oppilaitokset ja korkeakoulut antavat mielellään lisätietoja koulutusmahdollisuuksistaan ja tarjonnastaan. Ne myös auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutusta asiakkaiden tarpeista lähtien. Aikuiskoulutusverkostoon kuuluvat oppilaitokset ja korkeakoulut ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään, ja koulutuksia voidaan toteuttaa myös yhteistyönä.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ohella kannattaa muistaa myös avoimien yliopistojen ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjoama opetus .