Avoin korkeakouluopetus Porissa

Avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hankkia yleissivistystä ja kehittää ammatillista osaamistasi. Voit valita oman tarpeesi ja kiinnostuksesi mukaan opintokokonaisuuksia tai lyhyempiä kursseja. Avoin korkeakouluopetus on kaikille tarkoitettua, korkeakoulujen perusopetusta vastaavaa opetusta, Siihen voi osallistua iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Avointa yliopisto-opetusta Porissa tarjoavat mm. Porin yliopistokeskuksen yksiköt ja Porin kesäyliopisto. Avointa ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Satakunnan opetustarjonta on koottu Satakunnan korkeakoulujen yhteisille www-sivuille osoitteiseen www.satakorkea.fi/avoinkorkeakoulu .

Opetustarjonta ei rajoitu vain tähän, sillä avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös verkko-opintoina tai itsenäisinä opintoina suoritettavia kokonaisuuksia. Avoimen yliopiston opetustietoja voi etsiä Suomen avointen yliopistojen valtakunnallisesta tietopalvelusta osoitteesta www.avoinyliopisto.fi ja avointa ammattikorkeakouluopetusta valtakunnallisesta portaalista osoitteesta www.avoinamk.fi . Sieltä saat myös lisätietoa opetusmuodoista.