Peruskoulut ja lukiot

Pori tarjoaa monipuolista koulutusta peruskoulusta, lukiosta ja ammattiopistoista ammattikorkeakouluun ja yliopistolliseen tohtoritutkintoon asti.

Esiopetus järjestetään pääosin lasten päiväkodeissa. Esiopetukseen osallistuu vuosittain yli 650 lasta, eli 95 % koko ikäluokasta. Esiopetussuunnitelma on nähtävissä päivähoidon sivulla.

Peruskouluja on kaikkiaan 28 ja erityiskouluja 4. Peruskoulut ja erityiskoulut tarjoavat kaikille ammattitaitoisen ja yhdenvertaisen perusopetuksen, mahdollisuudet valintoihin, monipuoliset tietoyhteiskuntavalmiudet sekä turvallisen oppimisympäristön. Oppilaita peruskouluissa on yhteensä noin 7.300, joista 480 opiskelee erityiskouluissa.

Perusopetuksessa toimivat erilliset musiikki- ja kuvaamataitoluokat. Perusopetuksessa toimivat myös englanninkieliset luokat, pääosin yhdysluokkaopetuksena. Porin kouluissa ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi valitaan englanti. Toisen vieraan kielen opetus alkaa 5 luokalla ja tällä hetkellä toisena vieraana kielenä opetetaan ranskaa, saksaa ja ruotsia.

Vuosiluokalla 7-9 oppilailla on mahdollisuus hakea erikoisluokille kiinnostuksesta riippuen. PSYL:n koulussa annetaan opetusta musiikki- ja kuvaamataidon luokilla, Kuninkaanhaan koulussa sijaitsevat liikuntaluokat, Länsi-Porin koulussa matematiikan luokka ja Porin Lyseon koulussa toimii yrittäjyysluokka.

Porin neljästä erityiskoulusta kolme toimii maakunnallisina kouluina. Erityiskoulut tarjoavat korkealaatuiset oppimismahdollisuudet oppilaille, jotka eivät vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi voi osallistua tavanomaiseen peruskouluopetukseen.

Lukioita Porissa on kaikkiaan 4, joista yksi toimii aikuislukiona. Lukio-opiskelijoita on n.1300.

Heidän lisäkseen aikuislukiossa opiskelee n. 270 tutkinto-opiskelijaa ja n. 500 aineopiskelijaa. PSYL:n lukio toimii urheilu- ja luonnontieteellisenä erityislukiona. Länsi-Porin lukio tarjoaa painotettua kuvaamataidon opetusta ja Porin Lyseossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusopintoja.

Aikuislukiossa ylioppilastutkinnon voi suorittaa sekä lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon pohjalta. Aikuislukiossa opiskellaan myös yksittäisiä kursseja tai aineita. Maahanmuuttajille ja vieraskielisille aikuislukio tarjoaa lukioon valmentavaa koulutusta (LUVA) kaikissa oppiaineissa, mutta erityisesti tarjonnassa on monipuolista suomen opetusta maahanmuuttajille. LUVA10 on suunnattu suomalaisille nuorille, jotka haluavat korottaa tai täydentää perusopetuksen todistusta.