Porin uudistaminen

Kaupungin brändityö aloitettiin keväällä 2016. Tarkoituksena ei ollut uudistaa pelkkää visuaalista ilmettä, vaan koko kaupungin organisaatiorakenne uudistui 1. kesäkuuta. Uudistaminen tehtiin alusta asti voimakkaasti osallistaen ja sillä halutaan puhutella kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä, elinkeinoelämää ja turisteja sekä houkutella osaajia ja investoijia. Brändiuudistuksen myötä kaupunkiorganisaation ilme ja toimintatavat yhtenäistyvät sekä vahvistetaan Porin tunnettuutta ja tunnistettavuutta.

Porin kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti Porissa on nyt aiempaa vähemmän luottamushenkilötoimielimiä ja käytössä on yhden kaupunginjohtajan malli.

Visuaalisen ilmeen luomisen vaiheet

1. Työpajat & tutkimus
Perussuunnittelu yhdessä kaupungin henkilökunnan kanssa sekä historian läpikäynti.

2. Verkko-osallistaminen
Poriuudistuu.fi:n tarinoista kerättiin data suunnittelun sekä ensimmäisten versioiden pohjaksi.
Tarinat levisivät ilman budjettia sosiaalisessa mediassa ja generoivat tuhansia mielipiteitä mm. värimaailmasta ja ydinviestistä. Tarinoita tehtiin 4707.

3. Poris-toimisto
Kaupunkilaisille avattiin oma mainostoimisto osoitteeseen Yrjönkatu 3 ja sinne haettiin työntekijöitä, 85 059 porilaista brändikonsulttia. Poris toimisto teki brändityöstä julkista ja antoi kaikille mahdollisuuden osallistua sekä ennen kaikkea auttoi valitsemaan oikeita linjoja jatkokehitykseen.

4. Viimeistely
Lähes 5500 ihmisen tuottama data muodosti Porin brändin perustan. Lisäksi lukuisat keskustelut ja vapaa sana auttoivat löytämään porilaisille tärkeitä elementtejä identiteetin rakentamiseen. Datan ja keskustelujen pohjalta tehtiin johtopäätökset sekä viimeisteltiin ilme.

5. Hyväksyminen
Brändi ja visuaalinen ilme hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.6.2017 ja jatkossa kaikki Porin alla toimivat tahot käyttävät yhtenäistä, yhdessä suunniteltua, ilmettä.