Kaupunginvaltuusto

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla.

Kunnan ylimpänä toimielimenä on valtuusto, jonka jäsenet valtuutetut kunnan äänioikeutetut asukkaat ovat edustajikseen valinneet. Porissa on kaupungin asukasluvun perusteella 59 valtuutettua.

Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle.

Valtuuston tehtävät ovat kuntalain 13 §:n mukaan seuraavat:

 1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 3. päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 7. valita jäsenet kunnan toimielimiin
 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 9. valita tilintarkastajat
 10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 11. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.00 alkaen istuntosaliinsa kaupungintalolle. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä kuulutetaan paikallisissa lehdissä.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Pyynnöstä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtajat selventävät toimialaansa kuuluvia asioita valtuustossa. Valtuutetuille järjestetään myös erityisiä selontekoja laajoista ja tärkeistä asiakokonaisuuksista. Valtuuston sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Valtuustoryhmät

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä


Puheenjohtaja Arja Laulainen
040 825 6264
arja.laulainen@pori.fi

I varapuheenjohtaja Esa J. Anttila
esaj.anttila@pori.fi
II varapuheenjohtaja Sonja Myllykoski
044 344 1366
sonja.myllykoski@pori.fi

Sihteeri Pirjo Mäki
pirjo.maki@pori.fi


Kokoomuksen valtuustoryhmä


Puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila
0400 590 598
anttivesa.knuuttila@pori.fi

Varapuheenjohtaja Veera Forsbacka
044 5359 663
veera.forsbacka@pori.fi

Varapuheenjohtaja Juha Joutsenlahti
044 520 0393
juha.joutsenlahti@pori.fi

Sihteeri Mikael Ropo
0400 492 707
mikael.ropo@pori.fi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Raisa Ranta
050 301 6356
raisa.ranta@pori.fi

Varapuheenjohtaja Oili Heino
oili.heino@pori.fi

Sihteeri Milka Tommila
050 440 8277
milka.tommila@pori.fi


Keskustan valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Juha Kantola
044 502 9669
juha.kantola@pori.fi

Varapuheenjohtaja Petri Reponen
044 567 9047
petri.reponen@pori.fi

Sihteeri Aila Haikkonen
050 337 7719
aila.haikkonen@pori.fi

Vihreiden valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Kaarina Ranne
050 592 7848
kaarina.ranne@pori.fi

Varapuheenjohtaja Sanna Grönmark
sanna.gronmark@pori.fi

Sihteeri Laura Pullinen
laura.pullinen@pori.fi

Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Ismo Läntinen
040 753 5905
ismo.lantinen@pori.fi

Varapuheenjohtaja Tommi Salokangas
tommi.salokangas@pori.fi

Sihteeri Arto Nurmi
044 571 5838
arto.nurmi@pori.fi

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Simo Korpela
simo.korpela@pori.fi

Sininen tulevaisuus -valtuustoryhmä

Puheenjohtaja Ari Jalonen
050 512 0851
ari.jalonen@pori.fi

Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Marko Järvinen
040 556 8280
marko.jarvinen@pori.fi