Noormarkku-toimikunta

Porin kaupungin ja Noormarkun kunnan yhdistymissopimuksessa todetaan, että laajentuneen kaupungin tavoitteena on vahvistaa kunnan osa-alueiden asukkaiden paikallisen identiteetin ja kuntalaisvastuullisuuden kehittymistä.

Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja noormarkkulaisten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi perustettiin Noormarkku-toimikunta. Toimikunta edistää asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä tukemalla asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lähipalveluiden toimivuuteen ja asuinympäristön kehittämiseen. Noormarkku-toimikunta tukee omalta osaltaan Kuntaliitossopimusta ja asukkaiden järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri- ja kylätoimintaa. Toimikunta on myös kanava yhteisen päätöksenteon ja asukkaiden välillä. Toiminnalla edistetään uuden kuntayhteisön sisäistä yhdentymistä.

Kuntaliitossopimus (pdf, 0.12 Mt)


Toimintaohje (pdf, 0.01 Mt)

Noormarkku-toimikunnan_toimintasuunnitelma_2015-16.pdf (pdf, 0.02 Mt)

Noormarkku-toimikunta 2015-2016:

Jäsen
Varajäsen
Pasi Rainiola, pj
Juha-Pekka Aalto
Antti Koskela
Jori Lope
Pekka Niemelä
Raijo Javanainen
Teresa Kaaresmaa
Mari Kurppa
Anne Granholm
Mirjam Lindholm
Pirjo Mäki, vpj
Sara Palenius
Reino Peltola
Ari Vaitiniemi
Raija Koskiranta
Erkki Isoviita
Teija Huhtanen
Sari Hellman
Marko Järvinen Markku Palomäki
Ilmoitus_yhteystiedot_2016.pdf (pdf, 0.01 Mt)