Osallistu ja vaikuta

Jokaisella kuntalaisella on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa kaupungin yhteisten asioiden hoitamiseen. Porissa sinulla on monia eri tapoja vaikuttaa ja osallistua.

Kuntalaisena voit tehdä kuntalaisaloitteen kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta se on allekirjoitettava. Käsittelemme aloitteet aina ja ilmoitamme aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite toimitetaan kirjaamoon, Yrjönkatu 6 B, 2.krs, PL 121, 28101 Pori. Aloitteen voit lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(@)pori.fi.

Yleisötilaisuuksia järjestetään teemoittain. Niissä voit kysyä suoraan viranhaltijoilta kysymyksiä kaupungin toimintaa ja palveluita koskien. Kaupunkisuunnittelua koskevia yleisötilaisuuksia järjestetään useasti vuodessa, erityisesti merkittävistä kaavahankkeista. Vuorovaikutukseen käytetään myös muita tapoja, esimerkkeinä työpajat, tapahtumat, yhteiset kaavakävelyt ja erilaiset kyselyt.

Myös lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin toimintaan koulujen alueparlamenttien, nuorisovaltuuston ja nuortenideat.fi:n kautta. Nuorisovaltuustoon toiminta on tarkoitettu kaikille 13–20-vuotiaille Porissa asuville tai opiskeleville nuorille. Nuorisovaltuustolla on edustaja viidessä eri lautakunnassa ja jokaiseen nuorisovaltuustonkokoukseen osallistuu kaupunginvaltuuston edustaja. Nuortenideat.fi:ssä nuoret voivat esittää omia ideoita kaupungin vapaa-ajan toiminnan kehittämiseksi.

Vanhusneuvosto on mukana niiden asioiden suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa, jotka liittyvät ikääntyneisiin. Neuvoston jäsenet tulevat erilaisista vanhuksia lähellä toimivista yhdistyksistä.

Vammaisneuvosto tuo vammaisten näkökulman kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun. Neuvostolla on työvaliokunta, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein.

Voit vaikuttaa äänestämällä ja asettumalla ehdokkaaksi joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Täysi-ikäinen kuntalaisena voit toimia luottamushenkilönä kaupungin toimielimissä. Jäsenet eri toimielimiin, esimerkiksi lautakuntiin, valitaan uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa. Tietoa vaalikelpoisuudesta eri toimielimiin ja luottamustoimen hoitamisesta löydät kuntalaista. Tehdyistä päätöksistä voi valittaa, tai niille voi vaatia oikaisua kunnallisvalituksella, joka on kuntalaisen keino valvoa kaupungin toiminnan laillisuutta.

kuva Kuva: SuomiAreena