Hankkeet

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Porin perusturvakeskus on mukana Hyvä alku Länsirannikolla -hankkeessa. Porin kaupungin hankeosuuden päätavoitteena on maahanmuuttajien neuvontapisteen perustaminen Poriin, sen toiminnan käynnistäminen ja toimintamallin kehittäminen.

– Porin kaupungin maahanmuuttajien info- ja neuvontapiste Maineen avoimia ovia vieten pääkirjaston toisessa kerroksessa 8.3.2016. Neuvontapisteen toiminta alkaa 21. maaliskuuta ja se on pääsääntöisesti avoinna kolmena päivänä viikossa. Tätä kokeillaan kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen neuvontapisteen aukioloaikoja ja toimintamallia muutetaan tarvittaessa, kertoo projektityöntekijä Pia Heikkilä.

Neuvontapiste tarjoaa alueen maahanmuuttajille matalan kynnyksen palvelua. Toiminta keskittyy kotouttamislain piiriin kuuluvien maahanmuuttajien neuvontaan ja ohjaukseen.

– Tavoitteena on, että mahdollisimman moni maahanmuuttaja saa tarvitsemiansa tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta, kuntapalveluista sekä muista toimijoista ja toiminnoista paikallisella ja alueellisella tasolla. Toiminnassa käytetään tarvittaessa myös tulkkauspalveluja. Neuvontapisteessä voivat asioida hankkeen kohderyhmän lisäksi muutkin maahanmuuttajat, Heikkilä kuvailee.

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke on yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja osatoteuttajina Porin perusturvakeskus sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016–31.8.2018. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta

kuva


Hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Malli vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria, jossa asiakas on valtautettu asiantuntija myös palvelujen kehittämisessä. Malli tukee asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. Kolmivuotinen (1.6.2016 – 31.5.2019) hanke kehittää ja pilotoi HB-toimintamallia. Porin paikallinen yhteistyökumppani tulee Diak:n ammattikorkeakoulusta. Lue lisää www.henkilokohtainenbudjetointi.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, puh. 044 701 6102
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pori.fi.

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke 2013-2015

kuva

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmälle -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan paremmin palvelujen suurkäyttäjien tarpeita. Koko projektin toteutusaika on 1.1.2013-31.10.2015. Hanketta hallinnoi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja toimintamalleja pilotoidaan Länsi-Suomen Kaste-alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Hanke jakautuu kuuteen alueelliseen kehittämisosioon, joiden vastuutahot ovat Turku, Pori, Rauma, Salo, Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä Raision koordinoima Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankekuntien osio.

Porin kehittämisosio käynnistyi 2.1.2014 kahden työntekijän voimin ja päättyi kesäkuussa 2016. Kuntien ja muun muassa sairaanhoitopiirin osalta hankkeen viimeiset osiot päättyvät vuodenvaihteen jälkeen.

Porin kehittämisosion tavoitteena on:

  • Terveyspalveluiden suurkäytön tunnistaminen
  • Puuttua terveyspalveluiden suurkäyttöön kehittämällä palvelumalli, joka vastaa heidän tarpeitaan ja ennaltaehkäisee suurkäyttöä


Palvelumallin kehittämisessä tullaan hyödyntämään asiakkaiden osallisuutta ja eri ammattiryhmien ja kolmannen sektorin osaamista.

Yhteystiedot

Projektityöntekijä Marika Riihikoski, marika.riihikoski@mednet.fi
Vastuualueenpäällikkö Matti Järvinen, matti.t.jarvinen@mednet.fi