Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet

Perusturvakeskuksessa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista huolehtivat muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi potilasasiamies ja sosiaaliasiamies . Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään Hoitoon pääsy -sivulle.

Tietoa asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla.