Hallinto ja organisaatio


Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja Terttu Nordman, puh. 044 701 8053. Porin perusturvakeskus toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa ja huolehtii sen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat näet täältä.

Perusturvalautakunnan kevään 2018 kokoukset:

 • Ke 10.1.2018 klo 17

 • Ke 14.2.2018 klo 16

 • To 22.3.2018 klo 17

 • To 19.4.2018 klo 17

 • Ke 23.5.2018 klo 17

 • Ke 20.6.2018 klo 17


Tarvittaessa lautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta muulloinkin asioiden hoidon niin vaatiessa.

Palvelusopimus ja palvelusuunnitelmat

Palvelusuunnitelman laadinta pohjautuu Porin, Ulvilan ja Merikarvian joulukuun 18. päivänä 2012 allekirjoittamaan sopimukseen, jolla Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta ovat siirtäneet terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuun Porin kaupungille. Palvelusuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet koko perusturvakeskuksen toimialueella.

Palvelusopimus
Merikarvia (pdf, 0.44 Mt) Pori (pdf, 0.47 Mt) Ulvila (pdf, 0.49 Mt)

Asiakaspalvelujen palvelualueet

Sosiaali- ja perhepalvelut
Palvelujohtaja Mari Levonen, puh. 044 701 6102

Vanhuspalvelut
Vs. palvelujohtaja Pirjo Mäkilä, puh. 044 701 4463

Terveys - ja sairaalapalvelut
Palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto, puh. 044 701 0243

Perusturvan sisäisten palveluiden vastuuyksiköt

Sisäisten palveluiden tehtävänä on luoda perusturvan toiminnan yleislinjaukset ja edellytykset yhtenäisille toimintakäytännöille.

Talouspalvelut
Talouspäällikkö Ilkka Manninen, puh. 044 701 3440

 • Talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi
 • Laskutus
 • Maksukattoasiat
 • Sopimusasioiden valmistelu


Hallintopalvelut
Hallintopäällikkö Pirkko Levola, puh. 044 701 6036

 • Perusturvalautakunnan kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano
 • Yleishallinto
 • Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen
 • Lainopilliset asiat
 • Toimintajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Yhteistoiminta-alueen kunnat

Yhteystiedot

PL 121, 28101 PORI
Maantiekatu 31, 28120 PORI
puh. (02) 621 3500
fax (02) 635 3715