Ensiapu ja päivystys yhteistoiminta-alueella

Satakunnan keskussairaalassa, Sairaalantie 3

  • arkisin klo 16.00–8.00
  • viikonloppuisin perjantaista klo 16.00 maanantaihin klo 8.00
  • juhlapyhinä ympäri vuorokauden


Puh. (02) 627 6868

Päivystyksen puhelinneuvonta palvelee ma - to klo 15.00–8.00 ja pe klo 15.00 – ma klo 8.00. Puhelinneuvontaa kehitetään ottamalla käyttöön takaisinsoittoautomaatti: jos hoitaja ei ehdi vastaamaan soittoon heti, jää soittajan numero muistiin ja hänelle soitetaan hetken kuluttua takaisin.

Muina aikoina (arkisin klo 8-16) potilaiden toivotaan ottavan yhteyttä ensisijaisesti oman lähipalvelualueensa eli lähimmän terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon ja vain kiireellisissä tapauksissa suoraan päivystyksen numeroon.

Päivystyksessä hoidetaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevia potilaita


Päivystyksessä/ensiavussa hoidetaan äkillisesti sairastuneita, kiireellisen lääkärin avun tarpeessa olevia potilaita, joiden sairaus tai vamma vaatii heti hoitoa. Päivystys on jonotusvastaanotto, jossa potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Lääkäri ja hoitohenkilökunta harkitsee jokaisen kohdalla hoitojärjestyksen erikseen ja tilanteen mukaan.

Esimerkkejä tiloista, joissa kiireellinen selvitys päivystyksessä on paikallaan:
Rintakipu, äkillinen hengenahdistus, halvausoire, kaatava huimaus, kouristelu, tajunnan lasku, äkillinen sekavuus, syvä/iso vuotava haava, luunmurtumaepäily, keskenmenouhka, voimakas vatsakipu. Paha korvakipu, jolloin esim. lapsi ei hellitä itkemästä (yön yli voidaan selvitä kipulääkkeellä). Korkea kuume ja yleistilan lasku, palovamma, kuivumisepäily rajun ripulin tai oksentelun seurauksena, virtsaumpi.

Sosiaalipäivystys

Porin perusturvakeskuksen yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystys (Pori, Ulvila ja Merikarvia) palvelee päivystyksellisissä asioissa arkisin ma-pe klo 8-16 numerossa 02-623 4380.
Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden kaikkina aikoina. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen ja hätäkeskuksen kanssa (SHL 29§). Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Sosiaalipäivystys vastaanottaa lastensuojelulain mukaiset lastensuojeluilmoitukset (LsL 25§), ennakolliset lastensuojeluilmoitukset (LsL25c§), vanhuslain mukaiset palvelutarveilmoitukset (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 35§) sekä sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja ilmoitukset asiakkaan palvelutarpeesta (SHL35§).

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen kiireellisen arvioinnin. Lastensuojelun kriisitilanteet ovat ensisijaisia ja sosiaalityöntekijä arvioi työtehtävien kiireellisyysjärjestyksen.
Turva-asumisen numero (02 6210707) vastaa ympäri vuorokauden lähisuhdeväkivaltaan liittyvän turvan tarjoamisessa.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.:
• Lähisuhdeväkivaltatilanteet
• Lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
• Alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
• Lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
• Luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
• Tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
• Äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen
• Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
• Akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§)

Iltaisin ja öisin Satakunnan sosiaalipäivystyksen tavoittaa hätäkeskuksen 112 kautta.

Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virastotyöajan (ma – pe klo 8-16) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin pääpoliisiasemalla sekä Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä. Hänet tavoittaa Hätäkeskuksen numeron 112 kautta. Viranomaiset ottavat yhteyttä heille toimitettuun viranomaisnumeroon tai Viranomaisradioverkon välityksellä.

Kiireellinen sosiaalialan ammattilaisen antama apu on tarkoitettu toiminta-alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille.

Virka-aikana tulee ottaa yhteyttä kunkin kunnan omaan sosiaalitoimeen. Toimintaan osallistuvat kunnat ovat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Rauma, Säkylä sekä yhteistoiminta-alueet POSA (Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Pomarkku) ja Pori (Pori, Merikarvia, Ulvila).

Sosiaalipäivystyksen esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Carita Koivula-Pukkila p. 044 701 0459