Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu perheenjäsenten välisten ristiriitojen ja ongelmien selvittelyyn ja ratkaisuun. Sovittelu koskee yhtä hyvin yhteiselämän kestäessä ilmaantuvia ongelmia kuin avio-/avoerotilanteessa selvitettäviä ristiriitoja. Toivottavaa olisi, että eron uhatessa ja harkinta-aikana puolisot käyttäisivät perheasioiden sovittelua erityisesti, jos heillä on alaikäisiä lapsia. Sovitteluun voivat osallistua puolisoiden lisäksi myös muut perheenjäsenet ja sitä voivat pyytää myös lapset eli kuka tahansa perheenjäsen missä tahansa elämänsä vaiheessa.

Tavoitteena on, että puolisoiden väliset ristiriidat ja avio-/avoliitossa tai sen purkautuessa esiin tulevat ongelmat voitaisiin ratkaista puolisoiden välisin neuvotteluin ja sopimuksin ja löytää tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu tilanteeseen. Erityisenä tavoitteena on turvata lapsen asema ja edut. Jos vanhemmat päättävät erota, perheasioiden sovittelijat auttavat sopimaan lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Osoite:
Porin kaupunki
Perheneuvola
Yrjönkatu 20, 4 krs
28100 Pori

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta:
puh. (02) 621 6160
ma-pe 8.00–11.00

Apua parisuhteeseen ja vanhemmuuteen nyt myös netistä!

Väestöliiton nettivastaanotto on asiantuntijan ja asiakkaan kesken tapahtuva suljettu ja luottamuksellinen chat-keskustelu. Nettivastaanotoilla voi keskustella nimettömästi ja se on asiakkaalle maksuton palvelu.

Voit varata ajan seuraaville asiantuntijoille:
Psykologi ja psykoterapeutti, parisuhdeasiat, parisuhteen ja perheen kriisit, vanhemmuus, eroasiat, uusperhekysymykset, lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvät teemat.
Vanhemmuuskeskuksen asiantuntija, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, seksuaalisuuteen, ja omaan jaksamiseen liittyvät kysymykset.

http://nettipalvelut.vaestoliitto.fi/nettivastaanotto/