Porin kaupungin perheneuvola

kuva

Porin perheneuvola palvelee yta-alueella asuvia porilaisia, merikarvialaisia ja ulvilalaisia lapsiperheitä. Perheneuvolatyön painopiste on lasten kehityksellisten ja tunne-elämän ongelmien sekä perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Perheneuvolan tehtäviin kuuluu myös eroauttaminen ja lapsikeskeinen perheasioiden sovittelu avio-/avoeroa harkitseville tai jo eronneille lapsiperheille.

Työmuotoja ovat psykologinen, sosiaalinen, lääketieteellinen, puheterapeuttinen ja toimintaterapeuttinen tutkimus, hoito, kuntoutus ja neuvonta sekä perheasioiden sovittelu. Lisäksi annetaan työnohjausta ja konsultaatiota lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Henkilökuntaan kuuluu psykologeja, perheneuvojia (erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, toimintaterapeutti ja puheterapeutteja.


Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun

  • vanhempi/vanhemmat ovat huolissaan lapsen kehityksestä, tunne-elämästä, käyttäytymisestä tai sosiaalisesta selviytymisestä
  • vanhemmat/vanhempi haluavat/haluaa tukea vanhemmuuteensa
  • kun tarvitsee tukea lapsen odotusaikana
  • lapsiperheessä on perhekriisi, vuorovaikutusongelma tai ihmissuhdekriisi
  • perhe/perheenjäsen haluaa perheasioiden sovittelua: ks. perheasioiden sovittelu


Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, lähetettä ei tarvita.

Avio- tai avoeroa harkitsevat tai jo eronneet lapsiperheet saavat avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua perheneuvolasta

Perheneuvolan vastuualueeseen kuuluvat lasten puheterapiapalvelut sekä lastenvalvojien palvelut.

Avoinna:
ma klo 8.00–18.00
ti–to klo 8.00–16.00
pe: 8.00–15.00

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta:

puh. (02) 621 6160
ma-pe 8.00–11.00

Osoite:
Porin kaupunki
Perheneuvola
Yrjönkatu 20, 4. krs
28100 Pori