Toiminta

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö toimii maakunnallisena yksikkönä, joka on osa Satakunnan kuntien palvelurakennetta ja palvelujen kehittämistä. Tehtävänä on edistää lastensuojelun sijaishuollossa tasavertaisten palveluiden saamista ja lastensuojelutyön osaamista asuinkunnasta riippumatta. Porin hallinnoiman lastensuojelun kehittämisyksikön toiminnassa ovat mukana kaikki Satakunnan 18 kuntaa. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toiminta rahoitetaan kuntarahoituksella.

Tavoite

Lastensuojelun kehittämisyksikön tavoitteena on erityisesti lastensuojelun sijaishuollon perusosaamisen vahvistaminen sekä erityisosaamisen lisääminen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Satakunnan kuntien lastensuojelun työntekijöiden kanssa tavoitteena maakunnallisesti yhteneväiset työkäytännöt lapsen edun toteutumiseksi.

Työskentely

Työn painopiste on perhehoidon aseman vahvistaminen Satakunnassa.Yksikkö rekrytoi ja valmentaa sijaisperheitä sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen perhehoitoon sekä kouluttaa perhehoitajia ja järjestää perhehoidon tukea maakunnallisesti.

Kehittämisyksikkö ylläpitää tietopankkia sijaishuoltopaikoista. Työntekijät osallistuvat sijoitusprosessiin yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa sekä konsultoivat ja toimivat työpareina tarvittaessa. Tavoitteena on lapsen tarpeita vastaavan sijoituksen toteutuminen.

Kehittämisyksikkö kartoittaa koulutustarpeita, organisoi vertaisryhmiä lastensuojelun työntekijöille, perhehoitajille, läheissijaisvanhemmille, nuorille sekä lastensuojelun asiakkaille.

Kehittämisyksikkö tukee maakunnallista yhteistyötä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Se järjestää säännöllisesti kokoontuvat lastensuojelun asiantuntijaryhmät sekä koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa.