Sosiaalipäivystys

Porin perusturvakeskuksen yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystys (Pori, Ulvila ja Merikarvia) palvelee päivystyksellisissä asioissa arkisin ma-pe klo 8-16 numerossa 02-623 4380. Virka-ajan ulkopuolella ja hätätilanteessa yhteyttä otetaan hätänumeroon 112.

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden kaikkina aikoina. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen ja hätäkeskuksen kanssa (SHL 29§). Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Sosiaalipäivystys vastaanottaa lastensuojelulain mukaiset lastensuojeluilmoitukset (LsL 25§), ennakolliset lastensuojeluilmoitukset (LsL25c§), vanhuslain mukaiset palvelutarveilmoitukset (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 35§) sekä sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja ilmoitukset asiakkaan palvelutarpeesta (SHL35§).

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen kiireellisen arvioinnin. Lastensuojelun kriisitilanteet ovat ensisijaisia ja sosiaalityöntekijä arvioi työtehtävien kiireellisyysjärjestyksen.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.:

  • Lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
  • Alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
  • Lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
  • Luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
  • Tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
  • Äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen
  • Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • Akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§)


Iltaisin ja öisin Satakunnan sosiaalipäivystyksen tavoittaa hätäkeskuksen 112 kautta.

Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virastotyöajan (ma – pe klo 8-16) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin pääpoliisiasemalla sekä Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä. Hänet tavoittaa Hätäkeskuksen numeron 112 kautta. Viranomaiset ottavat yhteyttä heille toimitettuun viranomaisnumeroon tai Viranomaisradioverkon välityksellä.

Kiireellinen sosiaalialan ammattilaisen antama apu on tarkoitettu toiminta-alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille.

Virka-aikana tulee ottaa yhteyttä kunkin kunnan omaan sosiaalitoimeen. Toimintaan osallistuvat kunnat ovat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Rauma, Säkylä sekä yhteistoiminta-alueet POSA (Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Pomarkku) ja Pori (Pori, Merikarvia, Ulvila).

Sosiaalipäivystyksen esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Carita Koivula-Pukkila p. 044 701 0459


Ks. Ensiapu ja päivystys