Toimeentulotuki

Mitä toimeentulotuki on?

Toimeentulotuen tarkoitus on turvata perustoimeentulo silloin kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansiotöillään tai yrittäjätoiminnasta saaduilla tuloilla tai muilla tuloilla tai varoillaan. Ensisijaisesti jokaisella on velvollisuus pitää huolta itsestään ja elatuksestaan kykynsä mukaan.

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen toimeentuloa turvaava etuus. Toimeentulotuen myöntämistä ennen on selvitettävä hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea.

Toimeentulotuen suuruus on määritelty toimeentulotukilaissa (1412/1997). Toimeentulotukeen kuuluvat perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Lomakkeet löytyvät Kelan omilta sivuilta (www.kela.fi).

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan sähköisesti tai perinteisellä kirjallisella hakemuksella.
Hakemukseen on aina liitettävä tositteet kaikkien perheenjäsenten tuloista, varallisuudesta sekä toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa huomioon otettavista menoista.

Sähköiset hakemukset

Sähköisessä palvelussa voit lähettää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotulotuen hakemuksen ja seurata sen käsittelytilannetta ja maksuja sekä lukea ja tulostaa omat päätökset.

Palvelu vaatii hakijan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos hakijana on avio- tai avopari, sähköinen hakemus täytetään sen henkilön verkkopankkitunnuksilla, jonka nimissä aiemmat päätökset on tehty. Myös sähköisen hakemuksen (kuten kirjallisena jätetynkin) käsittely saattaa viivästyä, mikäli tukea haetaan sen puolison nimissä, jonka nimissä tukea ei aiemmin ole haettu. Huolellisesti täytetty hakemus vähentää tarvetta pyytää asiakkailta lisäselvityksiä ja nopeuttaa siten hakemuksen käsittelyä. Myös sähköinen hakemus vaatii tarvittavat liitteet. Sähköisen hakemuksen liitteitä ei voida vastaanottaa sähköpostin liitetiedostona. Hakemuksen lisätietona tulee ilmoittaa, lähettääkö liitteet sähköisenä vai muulla tavoin (postitse tai tuomalla henkilökohtaisesti).

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu huolellisesti ohjeisiin:

Huom: Omat sivut -käyttötoiminto vaatii Internet Explorerista version 9. tai uudempi. Muutoin palvelu toimii Explorerin versiolla 8. tai uudempi. Katso lisätiedot muiden selainten käytöstä Omapalvelun käyttöohjeesta.

Omapalvelun käyttöohje löytyy sosiaali- ja perhepalvelut -sivulta.

Sähköisen hakemuksen lähettäminen ja seuranta tapahtuu kirjautumalla Omapalveluun.

Kirjalliset hakemukset

Kirjallista hakemusta varten hakulomakkeen voi tulostaa itse osoitteesta
http://www.pori.fi/perusturva/lomakkeet.html tai lomakkeen voi hakea aikuissosiaalityön toimiston neuvonnasta tai omasta lähipalvelukeskuksesta.

Neuvonta sijaitsee Porissa Teljäntorilla, Antinkatu 16 B, 5. krs, puh. 621 6110. Neuvonta on avoinna ma-pe klo 8-16 (kesäaikana 8-15).

Kirjallinen hakemus tarvittavine liitteineen palautetaan neuvontaan tai lähetetään postitse osoitteella Porin Perusturvakeskus, PL 56, 28101 Pori. Kuoreen merkintä "täydentävä/ehkäisevä toimeentulotukihakemus". Hakija saa postitse kirjallisen päätöksen.

Opastusta toimeentulotuen hakemisesta

Lisätietoa toimeentulotuesta sekä opastusta hakemuksen täyttämiseen saa tarvittaessa puhelimitse suoraan etuuskäsittelijöiltä tai sosiaalityöntekijöiltä sekä aikuissosiaalityön neuvontapuhelimesta 044 701 6202. Neuvontapuhelimeen vastataan arkisin klo 9.00 - 15.00. Tarvittaessa voit varata keskusteluaikaa sosiaalityöntekijälle puhelinaikana ma-pe klo 9.00-10.00 puh. 02 621 6100. Tapaamisissa kartoitetaan hakijan ja perheen tilannetta ja etsitään yhdessä itsenäisen selviytymisen ja muutoksen mahdollisuuksia. Sosiaalityöntekijät tekevät myös kotikäyntejä.

Salassapitosäännöksistä johtuen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin tai muihin yhteydenottoihin ei voida vastata sähköpostitse, vaan niihin vastataan joko puhelimitse tai kirjeellä.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Perusturvalautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen, PL 32, 20101 Turku.

Porin aikuissosiaalityön toimisto

Teljäntorin toimipiste:
Antinkatu 16 B, 5. kerros
puh. (02) 621 6100 (vaihde)
fax. 02 635 3864
Aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.00

Toimistolla on asiakkaiden käytettävissä työasema verkossa asiointia ja tulostamista varten.

Pohjoinen SOTE-keskus:
Siltapuistokatu 2, 2. kerros
puh. (02) 621 6100 (vaihde)
fax. 02 635 3128
Aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.00

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia saa aikuissosiaalityön toimiston neuvonnasta.

Ulvilan lähipalvelukeskus

SOTE-keskus
Välskärintie 1
28450 Vanha-Ulvila

Kirjalliset toimeentulotukihakemukset voi palauttaa SOTE-keskuksen aulan postilaatikkoon.

Toimeentulotuki ja muut sosiaalityön vastaanotot perustuvat etukäteen tilattuun ajanvaraukseen.

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 9-10
Sosiaalityöntekijä puh. 044 701 0464

Toimiston ovet avoinna ma-pe klo 9-12

Noormarkun lähipalvelukeskus

Eva Ahlströmin tie 8
29600 Noormarkku

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan puhelinaika ja ajanvarausma-pe klo 9.00-9.30
Sosiaalityöntekijä puh. 044 701 0359

Toimiston ovet avoinna ma-pe klo 9.30-12

Merikarvian lähipalvelupiste

Antintie 52 (terveyskeskus)
29900 Merikarvia

Sosiaaliohjaaja tavattavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30-15.30
Sosiaaliohjaaja puh. 044 701 4439

Tärpit

Yhteystietoja

Aikuissosiaalityön neuvontapuhelin
puh. 044 701 6202

Sähköiseen asiointiin
liittyvät tekniset kysymykset
omapalvelu@pori.fi

Perustoimeentulotuki on siirtynyt kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa

Uudistukseen liittyvät avainasiat on koottu Kelan esitteeseen toimeentulotuesta. Kelan sivuilta löydät myös pikaoppaan perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotukea voi hakea Kelan verkkoasiointipalvelussa. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella. Lue lisää Kelan sivuilta.