Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista.

Lähtökohtana on vamman tai sairauden aiheuttama tarve. Varallisuusharkintaa ei ole. Palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahan puitteissa silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja etuisuuksia muun lain nojalla. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Vammaispalveluiden hakeminen

Vammaispalveluita haetaan joko sähköisesti tai perinteisellä kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen on aina liitettävä tarvittavat lausunnot palvelujen tarpeesta.

Toistaiseksi vain vammaispalveluhakemuksessa olevia palveluita voidaan hakea sähköisesti. Näitä palveluita ovat:

  • Palveluasuminen/ asumispalvelut
  • Sopeutumisvalmennus
  • Vammasta aiheutuvat erityiskustannukset (esim.vaatteet tai erityisravinto)
  • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen apu
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, laitteet ja koneet
  • Päivä- ja työtoiminta

Sähköiset hakemukset

Sähköinen palvelu on tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille eli Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaille. Palvelussa voi tehdä sähköisiä hakemuksia ja seurata hakemusten käsittelytilannetta. Liitteet voi lähettää sähköisen hakemuksen yhteydessä skannattuina tai erikseen kirjepostilla. Hakija saa päätöksen hakemukseensa kirjepostilla. Myös mahdollinen lisäselvityspyyntö lähetetään asiakkaalle toistaiseksi kirjepostilla.

Sähköinen palvelu vaatii hakijan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Useimmat pankit luovuttavat verkkopankkitunnukset 15-vuotta täyttäneelle lapsen edunvalvojalle, joka on yleensä vanhempi/vanhemmat. Jos hakijana on avio- tai avopari, sähköinen hakemus täytetään sen henkilön verkkopankkitunnuksilla, jonka nimissä aiemmat päätökset on tehty. Huolellisesti täytetty hakemus vähentää tarvetta pyytää asiakkailta lisäselvityksiä ja nopeuttaa siten hakemuksen käsittelyä. Sähköisen hakemuksen liitteitä ei voida vastaanottaa sähköpostin liitetiedostona.

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu huolellisesti ohjeisiin:


Ohje sähköisen vammaispalveluhakemuksen tayttamiseen (pdf, 0.02 Mt)

Omapalvelun käyttöohje löytyy sosiaali- ja perhepalveluiden -sivulta.

Sähköisen hakemukseen pääset myös tästä

Kirjalliset hakemukset

Kirjallista hakemusta varten hakulomakkeita voi tulostaa itse täältä.

Vammaispalvelutoimisto sijaitsee osoitteessa Otavankatu 3, Pori. Puh. 044 701 6192.
Toimisto on avoinna 1.6.-31.7.2017 välisenä aikana ma-pe klo 8-15 (muuna aikana ma-to 8-16, pe klo 8-15).

Kirjallinen hakemus tarvittavine liitteineen palautetaan neuvontaan tai lähetetään postitse osoitteella Porin Perusturvakeskus, Otavankatu 3, 28100 Pori. Kuoreen merkintä "vammaispalveluhakemus". Hakija saa postitse kirjallisen päätöksen haetusta palvelusta.

Opastusta vammaispalveluiden hakemisesta

Lisätietoa vammaispalveluista sekä opastusta hakemuksen täyttämiseen saa tarvittaessa puhelimitse suoraan vammaispalvelutoimistosta puh. 044-701 6192. Tarvittaessa voit varata keskusteluaikaa sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle puhelinaikana ma-to klo 9.00-10.00.

Salassapitosäännöksistä johtuen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin tai muihin yhteydenottoihin ei voida vastata sähköpostitse, vaan niihin vastataan joko puhelimitse tai kirjeellä.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Perusturvalautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen, PL 32, 20101 Turku.


Palaute

Tärpit

Yhteystiedot

Porin perusturvakeskus

Vammaispalvelut
Otavankatu 3, 28100 Pori
puh. (02) 621 6100
fax (02) 635 3905
etunimi.sukunimi(@)pori.fi

Sijainti kartalla