Mikä palveluseteli on?

Palvelusetelin turvin pääsee tarvitsemaansa lääkärihoitoon yksityiselle silloin, kun perusturvan omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Tällaisia tilanteita voi synnyttää lääkärivajaus omassa toiminnassa tai vaikkapa erityiset palvelutarpeen huippujakso kuten flunssakaudet ja epidemiat.

Yhden palvelusetelin arvo on 50 euroa. Sen voimassaoloaika on seitsemän vuorokautta setelin myöntämispäivästä.

Mikäli potilas ei halua käyttää saamaansa palveluseteliä, hänen tulee ottaa yhteyttä oman terveysasemansa ajanvaraukseen, jolloin tarvittava hoito tarjotaan terveyskeskuksesta. Hoitoa terveyskeskuksessa joutuu odottamaan palvelusetelihoitoa pidempään.

Miten palvelusetelin saa?

Arvion hoidontarpeen kiireellisyydestä tekee sairaanhoitaja normaalilla terveyskeskuksen vastaanottokäynnillä. Palveluseteleitä määrätään pääsääntöisesti yksi per hoidontarpeen arviointi. Mikäli oireet tai määrätyt tutkimukset vaativat toisen kontrollikäynnin, se voidaan kuitenkin myöntää samalla sopimuksella.

Miten yksityislääkäri valitaan?

Porin perusturvakeskuksen palvelusetelin voi käyttää Terveystalon, Mehiläisen tai Mediporin lääkäriasemilla. Kuntalaiset pääsevät vertailemaan eri palvelutuottajien hintaa, omavastuuosuutta ja palveluun pääsyn kestoa palveluseteliportaalissa, joka löytyy osoitteesta https://palse.fi. Samassa osoitteessa onnistuu niin ikään saadun palvelusetelin toteutumisen seuranta ja käyttämättä olevien palvelujen selailu. Lisäksi portaalissa on nähtävissä muiden palvelunsaajien tyytyväisyys palveluntuottajakohtaisesti.

Kuinka ajanvaraus hoidetaan?

Satuaan palvelusetelin potilas varaa itse ajan valitsemaltaan lääkäriasemalta. Vastaanottoaika on hyvä varata heti, jotta hoito ehditään toteuttamaan loppuun palvelusetelin voimassaoloaikana.

Aikaa yksityiseltä lääkäriasemalta varatessa tulee kertoa, että hoitoa hankitaan Porin perusturvakeskuksen palvelusetelillä. Hoitoon mennessään potilaan tulee niin ikään ottaa mukaansa omalta terveysasemaltaan saamansa palveluseteliin liittyvät asiakirjat.

Lääkäripalveluiden palveluseteli