Tervetuloa lastenneuvolaan!

kuva

Lapsi tuo ilon
Arvo Ylppö

Lastenneuvolatarkastukset perustuvat valtakunnallisiin asetuksiin, suosituksiin ja paikallisesti sovittuihin käytäntöihin. Neuvolatarkastuksissa huomioidaan myös perheiden yksilölliset tarpeet. Neuvolatoimintaa ovat vastaanottokäynnit, puhelinneuvonta ja mahdollisuuksien mukaan kotikäynnit sekä perheryhmät.

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan, sekä lapselle tarjotaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Vanhempien voimavaroja tuetaan lasta huomioivassa kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä vanhempien oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon tarpeen arvioi oman alueen terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka antaa hoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa lääkärille. Mikäli tarvitsette todistusta lapsen sairaudesta työnantajaa varten, ottakaa yhteys neuvolaan mahdollisimman nopeasti lapsen sairastuessa.

Sovitut lastenneuvolan määräaikaistarkastukset Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla

Lastenneuvolakäynneillä terveysneuvonnan ja tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä perheen kanssa keskustellen sekä erilaisten menetelmien ja kyselylomakkeiden avulla.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ohjeistaa valtakunnallisesti lastenneuvolatyön määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heitä voidaan auttaa ja ohjata tarpeenmukaisten palveluiden piiriin.

Lastenneuvola toimii säännöllisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisäksi yhteistyötahoja tarvittaessa ovat psykososiaaliset palvelut, perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös perhetyöntekijät, puhe- ja ravitsemusterapeutit sekä fysioterapeutit.

Ohjeellinen aikataulu määräaikaistarkastuksille lastenneuvolassa.

sairaalasta kotiuduttua

äitiysneuvolan terveydenhoitajan kotikäynti

~ 2vko

lastenneuvolan terveydenhoitaja

4-6vko

lääkäri ja terveydenhoitaja

2kk

terveydenhoitaja (rokotus)

3kk

terveydenhoitaja (rokotus)

4kk

lääkäri ja terveydenhoitaja "vauvaperheen arjen voimavarat -lomake",

"Audit-10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä"

5kk

terveydenhoitaja (rokotus) "EPDS -mielialalomake"

6kk

ryhmäneuvola (tai terveydenhoitajan vastaanottokäynti)

8kk

lääkäri ja terveydenhoitaja

10 kk terveydenhoitaja

1v

terveydenhoitaja (rokotus)

1v 3-5kk

terveydenhoitaja "pikkulapsiperheen arjen voimavarat - lomake",

"Audit- 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä"

1v 6kk

lääkäri ja terveydenhoitaja

2v

terveydenhoitaja

3v

terveydenhoitaja (Lene)

4v

terveydenhoitaja ja lääkäri (Lene, rokotus)

5v

terveydenhoitaja (Lene)

6v

terveydenhoitaja (Lene, rokotus)


Lastenneuvolaan ovat kaikki perheenjäsenet tervetulleita. Molempien vanhempien toivotaan pääsevän mukaan ainakin 4kk, 1v 6kk ja 4v käynneille. Ennen 4kk ja 1v 6kk käyntejä vanhempia pyydetään täyttämään perheen voimavarakysely, joka tuodaan mukana vastaanotolle. Lomakkeet voi saada neuvolasta tai tulostaa edellisestä listasta kyseisen määräaikaistarkastuksen kohdalla ja täyttää valmiiksi kotona. 6kk käynnillä on perheellä mahdollisuus osallistua ryhmäneuvolaan, johon on kutsuttu myös muita alueella asuvia samanikäisten lasten perheitä.

Lastenneuvolassa on käytössä Lene -tutkimusmenetelmä (leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) 3-6-vuotiaille. Lene sisältää yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden jokaiselle ikäryhmälle. Tutkimukseen sisältyy mm. näön- ja kuulontutkimus sekä lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja kartoittavia osioita.

Lastenneuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteinen 4- vuotiaiden lasten kehityksen seurantalomake, joka on tarkoitettu kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyövälineeksi.

Rokotusohjelma

Jos olette muuttaneet ja lapsesi tulee ensimmäistä kertaa neuvolaan, on hyvä varata aika puhelimitse. On tärkeää, että terveyskertomustiedot saadaan tilattua edellisestä neuvolasta ennen tarkastusta ja perheen yhteystiedot on päivitetty mahdollista yhteydenottoa ajatellen.

Tervetuloa!

Jos lapsi elää ympäristössä,
jossa hän saa osakseen ystävällisyyttä ja rakkautta,
hän oppii rakastamaan elämää
.
Ragnar Russel/ Arvo Ylppö

Lastenneuvolat lähipalvelualueittain

Terveydenhoitajilla on yhtenäinen puhelinaika arkisin klo 12 - 12.30

Itäinen sote-keskus; lastenneuvolat

Itä-Porin neuvola

Herralahdenraitti 2
28360 Pori

Palvelualue:

  • 28130 Impola, Mikkola, Uusikoivisto
  • 28300 Kalaholma, Lukkarinsanta, Tupala
  • 28330 Koivistonluoto, Metallinkylä, Väinölä
  • 28360 Herralahti, Koivula, Vanhakoivisto (osa)
  • 28370 Sampola, Vanhakoivisto (osa)
  • 28430 Harmaalinna, Kartano


Yhteystiedot:

Terveydenhoitaja Eeva-Maija Viljanen puh. 044 701 3800

Terveydenhoitaja Annika Nikkari puh. 044 701 3801

Terveydenhoitaja Marja Westerbacka puh. 044 701 3730

Terveydenhoitaja Terhi Rantamäki puh. 044 701 3731

Terveydenhoitaja Tiina Koskiranta puh. 044 701 3728

Terveydenhoitaja Kati Rantanen puh. 044 701 3729

Terveydenhoitaja Maarit Kulmala puh. 044 701 3555

Terveydenhoitaja Jaana Ruohonen puh. 044 701 0824

Lavian lähipalvelupiste

Viittatie 8, 38600 Lavia

Terveydenhoitaja Kirsi Niemi, puhelinaika klo 12.00 - 12.30

puh. 044 701 8837


Ulvilan lähipalvelukeskus

Terveydenhoitaja Satu Grönlund, p. 044 701 0540, alue: Vainiola, Nahkuri, Nummela, Hakanpää

Terveydenhoitaja Eija Pörsti, p. 044 701 0541, alue: Friitalan keskusta ja haja-asutusalue, Haistila, Hannula, Hormisto, Palovainio, Pitkäranta, Rantala, Rantavainio, Sahamäki, Suurpää, Uotila, Valtavainio

Terveydenhoitaja Päivi Taipalus, p. 044 701 0542, alue: Kellarinmäki, Kirkkojuopa, Mukulamäki, Mynsteri, Saari

Terveydenhoitaja Katriina Levola, p. 044 701 0538, alue: Loukkura, Ravani, Palopään alue, Pappilanlampi, Krapisto,

Terveydenhoitaja Sanna Tommila, p. 044 701 0527, Harjunpää, Kaasmarkku, Suosmeri
Huom! Lastenneuvolan vastaanotto Harjunpään koululla, Katinhännäntie 17, erillinen ovi neuvola-kyltillä.

Kullaan terveysasema

Koskitie 17, 29340 Kullaa
terveydenhoitaja Maija-Liisa Vajavaara ma, ke-pe, puh. 044 701 0563. Alue: Kullaa


Pohjoinen sote-keskus, lastenneuvolat

Sote-keskus Cotton

Siltapuistokatu 2, 28100 Pori

Palvelualue: postinumero 28100 (joen pohjoispuoli, ei Kellahti), 28190, 28200, 28220

Terveydenhoitaja Mari Aarikka, 044 701 3711
Terveydenhoitaja Terhi Alander, 044 701 3763
Terveydenhoitaja Johanna Grönroos, 044 701 3784
Terveydenhoitaja Kirsi Heikkilä, 044 701 3923
Terveydenhoitaja Irene Korhonen, 044 701 3712
Terveydenhoitaja Anneli Nurmi, 044 701 3924
Terveydenhoitaja Mia-Marjut Teerioja, 044 701 3794

Ahlaisten lastenneuvola

Ahlaisten koulun piharakennus (Ahlaistentie 732),ke 8-15
Terveydenhoitajan puhelinaika puh. (02) 621 0355 ma-pe klo 12 - 12.30

Noormarkun terveysasema

Hakalantie 7
29600 Noormarkku
Lastenneuvola
Terveydenhoitajan puhelinaika ma - pe klo 12 - 12.30 puh. ( 02) 621 0351 ja (02) 621 0352

Merikarvian terveysasema

Antintie 52
29900 Merikarvia
Äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola ja lastenneuvola
Terveydenhoitajan puhelinaika klo 12 -12.30 puh (02) 621 4506Läntinen sote-keskus; lastenneuvolat

Maantiekadun neuvola


Maantiekatu 31, B4-siipi, 28120 Pori
Palvelualue: postinumerot 28120, 28540 ja 28580 Niittymaa ( Pori-Rauma-pikatien länsipuoli) 28600, 28610, 28660, Pikakylä ja Reikko ( 28760)

Yhteystiedot:

Terveydenhoitaja Auramo Enni, ks Etelä Sirpa

Terveydenhoitaja Etelä Sirpa; p. 044 701 3778; Vähärauma (ei Nupurintien koulunpuol kadunpätkät)

Terveydenhoitaja Heaton Katriina, p. 044 701 0025, alue ks Vappu Mäkinen ja Merja Rajala

Terveydenhoitaja Juhela Katriina; p. 044 701 3767; 28610 (osa Paratiisinmäestä)

Terveydenhoitaja Koivunen Merja; p.044 701 3842; 28100 (hankkija, Karjaranta), 28500, 28540,28560, 28580

Terveydenhoitaja Koskinen Marja, p. 044 701 3796; Klasipruuki, Leppäkorpi, Hankreetti

Terveydenhoitaja Mäkinen Vappu, p. 044 701 3679; 28560 (Niittymaa, pikatien länsipuoli), Liinaharja, Tuorsniemi (maaseutu, itäpuoli), Viikinäinen, Liikastenmäki

Terveydenhoitaja Pere Miia, p. 044 701 0026; alue ks Juhela Katriina

Terveydenhoitaja Rajala Merja; p. 044 701 4006; 28600, 28660 (Tuorsniemi-uusi alue ja mäki, Viasvesi, osa Vähärauman ja Paratiisinmäkeä),

Terveydenhoitaja Santanen Tuula, p. 044 701 3808; 28610, Musa

Terveydenhoitaja Stenfors Seija p. 044 701 3846; 28120 (6.osa, 10.osa, Käppärä)


Pihlavan neuvola

Pihlavan terveysasema
Päretie 2, 28800 Pori
Palvelualue: postinumerot 28800 ( Pihlava , Enäjärvi ja Metsämaa)
28760 ( Kyläsaari paitsi Pikakylä ja Reikko) 28880 ( Mäntyluoto)

Yhteystiedot:

Terveydenhoitaja Jokela Aino, puh. 044 701 3745; 28800 (Rieskala), 28840-28880 (Kaanaa-Mäntyluoto), 28660 (Pietniemi)

Terveydenhoitaja Katajamäki Katja, puh 044 701 4005; 28760 (Kyläsaari-Uusiniitty-Reikko)

Terveydenhoitaja Kolehmainen Marjo, p. 044 701 3820; 28800 (Pihlava, rajana Vaahteratie), 28660 (Makholma, Paarnoori,Preiviiki), 28600 (Ulasoori)

Terveydenhoitaja Ruohola Anne, p. 044 701 9229; 28800 (Enäjärvi-Metsämaa), 28900 (Reposaari)

Reposaaren neuvola

Reposaaren terveysasema on suljettu 19-25.2.2018. Kiireellisessä asiassa pyydetään ottamaan yhteyttä joko Pihlavan tai Maantiekadun lääkärin vastaanottoon keskitetyn ajanvarauksen kautta (puh 02 621 5000)

Palvelualue: postinumerot 28900 Reposaari, 28840 Kaanaa

Terveydenhoitaja Ruohola Anne, p. 044 701 9229; 28900 (Reposaari), 28840 (Kaanaa)Linkkejä

Oppaita

Ravitsemuskäsikirja varhaiskasvatukseen, perheille, neuvoloille ja ruokapalveluille (pdf, 2.25 Mt)

Varaa aika verkossa

2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden määräaikaistarkastusajat

Lastenneuvolassa suositeltavia ohjauslinkkejä

Vanhemmuus (doc, 0.06 Mt)

Imetys, ravinto, lepo, liikunta ja rokorukset (doc, 0.07 Mt)

Lastenneuvolan ajanvaraus

Puh. (02) 621 5000

Numeroon vastataan maanantaista torstaihin kello 8-16 ja perjantaisin sekä aattopäivinä kello 8-15.