Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kirjattu myös Perusturva 2016 -strategiaan. Terveydenedistämistoiminnalla ylläpidetään ja edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Terveyden edistäminen on Suomen terveyspolitiikkaa linjaavassa Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa pääpainoalueena. Kuntien terveydenedistämistyötä ohjaa Terveyden edistämisen laatusuositus.

Terveyden edistämisen yksikössä toimii hyvinvointikoordinaattori, joka työskentelee yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja kaupungin muiden toimialojen kanssa.

Porin kaupungissa toimivien viranomaistahojen yhteistyöfoorumina on Porin Terve Kunta -verkosto. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen ja ylläpitoon.

Linkkejä terveyden edistämiseen