Isyyden tunnustaminen helpottuu

(14.12.2015 08:37 Marika Virtanen / päivitetty 14.12.2015 08:37)

Avioliiton ulkopuolelle syntyneiden lasten vanhempien on pitänyt aiemmin käydä tekemässä isyysselvitys lastenvalvojan luona. Lakimuutoksen myötä Porin perusturvakeskuksen alueella sekä muissa kunnissa isyyden tunnustaminen on mahdollista hoitaa 1. tammikuuta lähtien sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa neuvolapalveluita on annettu.

– Tämä helpottaa perheitä. Pienen lapsen kanssa ei tarvitse lähteä lastenvalvojalle, vaan tunnustamisen voi ennalta hoitaa neuvolassa, kertoo terveydenhoitaja Katriina Juhela.

Tarkoituksena on, että isyyden tunnustamismenettely helpottuu ja säästetään etenkin isien työaikaa. Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa myös tulevan isän vanhemmuutta.

– Isyyden tunnustamisen jälkeen neuvolassa voidaan tehdä myös sopimus yhteishuoltajuudesta, sanoo Juhela. Tällöin kummallakin vanhemmalla on oikeus lapsen asioiden hoitoon.

Neuvola hoitaa isyyden tunnustukset niin sanotuissa selvissä tapauksissa. Isyyden tunnistamiseen vaaditaan sekä äidiltä että isältä kuvallinen viranomaisen myöntämä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Epävarmoissa tilanteissa, kuten äidin vastustaessa tunnustusta, tai jos henkilöllisyyttä ei pystytä todistamaan tai kielivaikeuden takia asiaa on mahdoton hoitaa neuvolassa, siirretään asian käsittely Porin perheasioiden yksikön lastenvalvojille.

– Lakimuutos tehtiin sen takia, että toiminta saadaan jouhevaksi. Suurin osa tapauksista on itsestään selviä, me hoidamme edelleen ne epävarmat tilanteet, kertoo lastenvalvoja Salla Salén-Haapala.

– Asiakkaille tämä on tärkeä asia ja iso helpotus, kun isyys voidaan selvissä tapauksissa ennakollisesti tunnustaa. Muutos parantaa meidän palvelua ja on positiivinen asia isillekin, kun heitä huomioidaan ja osallistetaan jo raskausaikana, sanoo johtava sosiaalityöntekijä Carita Koivula-Pukkila.

Uusi isyyslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Se kumoaa vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain.


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12