Kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus alkaa

(08.01.2018 12:37 Mira Metsälä / päivitetty 08.01.2018 12:37)

Kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus alkaa tiedonkeruulla lasten ja perheiden hyvinvoinnista laajojen 4-vuotistarkastusten yhteydessä neuvoloissa helmikuussa 2018. Tietojen keruu kestää lokakuuhun 2018 asti.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Lapsen huoltajat osallistuvat tutkimukseen vastaamalla kyselyyn sähköisesti tai paperilomakkeella. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Huoltajat saavat tutkimusmateriaalin ja voivat antaa suostumuksen tutkimukseen lapsen 4-vuotistarkastuksen yhteydessä.

Huoltajille tarkoitetuista kyselyistä saatujen vastausten avulla kehitetään lapsiperhepalveluja niin, että ne vastaavat lapsiperheiden tarpeisiin. Tietoa tuotetaan paikallisen päätöksenteon tueksi ja sitä hyödynnetään palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Tietoa tutkimukseen kerätään lapsen huoltajien lisäksi lastenneuvolan terveydenhoitajilta, sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä sekä asiakastietojärjestelmistä. Tiedonkeruut tullaan toteuttamaan joka neljäs vuosi.

Tutkimus on STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihankeen rahoittama ja osa THL:n säännöllisiä väestötutkimuksia.

Lisätietoa:

Tutkimuksen nettisivut: www.thl.fi/lth


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12