Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden avoimet ovet Puuvillassa

(01.02.2018 08:12 Mira Metsälä / päivitetty 01.02.2018 08:12)

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut järjestävät avoimet ovet -tilaisuuden 15.2.2018 klo 10.00–14.00 sote-keskus Cottonissa, Puuvillassa. Paikalle ovat tervetulleita sekä yhteistyökumppanit että asiakkaat.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään perheitä koskevat ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä sekä muut sosiaalipäivystyksen ja Vastaamon kautta tulevat perheitä koskevat ilmoitukset. Ilmoitusten perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitykset toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Puuvillaan sote-keskus Cottonin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on lapsiperheille tarjolla moninainen palvelupaletti. Palveluita ovat mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, palvelutarpeen arviointi, ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden tilapäinen kotipalveluseteli ja neuvonta ja ohjaus. Asiakkaat asioivat lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ajanvarauksella. Avoimet ovet -tilaisuudessa on lisäksi mahdollista tutustua Pohjois-Porin neuvolatoimintaan sekä esimerkiksi tiloissa työskentelevien aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän, toimistotyöntekijöiden ja neljän kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimintaan.

Toivotan kaikki yhteistyökumppanit ja asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan lapsiperheiden sosiaalipalveluihin Porin Puuvillaan! Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Veli Nuorsaari,
johtava sosiaalityöntekijä, 044 701 6103
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, sote-keskus Cotton, Puuvilla


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12