Porin Vesi lyhyesti


Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta

Jari Nokkonen, pj
Markku Palomäki
Harri Aaltonen
Nina Aronen
Anne Jakonen
Tapio Meri
Sirpa Muurinen
Tapio Rosnell
Marita Salmio

Hallinto ja talous

Porin Veden johtajana toimii DI Ilkka Mikkola. Johdon sihteerinä toimii Anne Peltomaa. Taloushallintopalvelut ostetaan Kuntapro Oy:ltä.

Porin Veden toiminta-ajatus

Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten.

Tilastotietoja vuodelta 2016:

Pumpattu vesimäärä 1000 m3
6 306
Laskutettu vedenkuluttajilta 1000 m3
5 186


Puhdistettu jätevesimäärä 1000 3
10 847
Laskutettu jätevesi 1000 m3
7 890


Verkostopituudet, km

Vesijohtoverkko
823
Jätevesiverkosto
588
Sekavesiverkosto
--
Hulevesiverkosto
370


Laitosyksikkö

Laitosyksikön tehtävät:
- Raakaveden hankinta
- Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, paineenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen
- Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuvesistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäiliöissä ja verkostossa
- Lietteiden käsittely ja sijoittaminen

Laitosyksikön esimiehenä toimii laitospäällikkö Ismo Lindfors.

Verkostoyksikkö

Verkostoyksikön tehtävät:
- Verkostojen ja pumppaamoiden tutkimus, suunnittelu, käyttö, kunnossapito, saneeraus ja uudisrakentaminen
- Johtokartaston laadinta ja ylläpito
- Asiakaspalvelu ja laskutus
- Asiakkaan tilauksesta tehtävien talojohtojen uudis- ja saneerausrakentaminen
- Laitospalvelu ja materiaalitoiminnot
- Varallaolo

Verkostoyksikön esimiehenä toimii verkostopäällikkö Jouko Halminen.

Asiasanat: 1