Porin lukiokoulutuksessa painotetaan jatkossa myös englannin kieltä – urheilua ja luonnontiedettä opiskellaan erikoislinjoilla

(29.11.2017 12:14 Jani Kivi / päivitetty 29.11.2017 12:14)

Porin Lyseon lukion painotetussa opetuksessa aloitetaan uutena oppiaineena englannin kieli. Myös ilmaisutaitoa opetetaan Lyseossa edelleen painotettuna. Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa on erikoislinjat urheilussa ja luonnontieteessä.

kuva Kuva: Hanna Gröndahl.
Porin kaupunki on päättänyt lukiokoulutuksessaan painottaa englannin kielen opetukseen. Ensi vuoden elokuussa alkavalla englanninkielisellä linjalla on aloituspaikka 16 opiskelijalle.

- Painotetun englanninkielisen opetuksen tavoitteena on palvella niin porilaisia perheitä kuin seudulla työskenteleviä ulkomaalaisia perheitä, maahanmuuttajia ja kaksikielisiä perheitä. Lisäksi linja palvelee vaihto-opiskelijoita, kertoo rehtori Jarkko Kivelä Porin Lyseon lukiosta.

Linjalla lisätään alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja kaupunkilaisten eduksi sekä vahvistetaan opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja valmiuksia työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä.

- Ensisijainen kohderyhmä ovat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat. Valinnoissa painotetaan erityisesti hakijoiden peruskoulun päättötodistusten englannin kielen ja matematiikan arvosanoja, sanoo Jarkko Kivelä tulevista oppilasvalinnoista.

Englannin kielen lisäksi Porin Lyseon lukiossa voi opiskella painotetusti myös ilmaisutaitoa. Vuonna 2018 ilmaisutaidon linjalla on aloituspaikka 18 opiskelijalle. Valinnoissa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa korostaen eniten äidinkielen arvosanaa ja tämän jälkeen samanarvoisesti musiikin, kuvataiteen ja liikunnan arvosanoja.

Erikoislinjat Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa

kuva Kuva: Vesa Laine.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lokakuussa valtakunnallisen hakemusten perusteella Porin suomalaisen yhteislyseon lukiolle kaksi erityisen koulutustehtävän lupaa.

Vuoden 2018 elokuussa PSYL:issä annetaan erityisen koulutustehtävän mukaista opetusta sekä urheilun että luonnontieteen erikoislukiolinjoilla. Urheilulinjalla aloituspaikkoja on 27 ja luonnontiedelinjalla 18.

- Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa tietyin reunaehdoin valtakunnallisesta tuntijaosta, kertoo rehtori Mari Aalto, Porin suomalaisen yhteislyseon lukiosta.

Urheilulinjalle opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvon sekä urheilusta saadun lisänäytön perusteella. Lisäksi hakijoille annetaan koulukohtaisia soveltuvuuspisteitä ja kaikki urheilulinjan hakukelpoiset hakijat haastatellaan.

Luonnontiedelinjan valinnoissa painotetaan eniten peruskoulun päättötodistuksen matematiikan arvosanaa. Myös fysiikan, kemian ja biologian arvosanoja painotetaan valinnoissa, kaikkia kolmea oppiainetta samanarvoisesti.

Painotettuun opetukseen ja erikoislinjoille voi hakea vuoden 2018 lukiokoulutuksen yhteishaussa. Edellisten lisäksi Porin Lyseon lukiossa voi opiskella liiketalouspainotteisia ja PSYL:ssä kuvataidepainotteisia opintoja ilman erillisiä hakulinjoja.

Porin Lyseon lukiossa on vuonna 2018 aloituspaikka yhteensä 155 opiskelijalle ja Porin suomalaisessa yhteislyseossa 230 opiskelijalle.

Päivälukioiden lisäksi Porissa toimii aikuislukio, johon 18 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus hakeutua suorittamaan lukiota ja ylioppilastutkintoa, suorittamaan ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon pohjalta tai opiskelemaan yksittäisiä oppiaineita. Luva (lukioon valmistava) -koulutus on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja vieraskielisille. Porin aikuislukiossa voi myös suorittaa aikuisten perusopetuksen kursseja ja osallistua kesälukio-opetukseen


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12