PSYL kehittämässä tiede- ja teknologiakasvatusta valtakunnallisessa kehittämisverkostossa yhteistyössä yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun kanssa

(05.01.2018 12:25 Jani Kivi / päivitetty 05.01.2018 12:25)

Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkostossa. Lukioiden kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion erityisenä kehittämiskohteena on yhteistyö alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on järjestetty elektroniikan ja robotiikan sekä ohjelmoinnin kurssit lukiolaisille.

Teknologiaan liittyviä kursseja toteutetaan myös ensi lukuvuonna. Kurssien osalta yhteistyö laajenee yrittäjyyskasvatuksen puolelle. Myös Porin yliopistokeskuksen kanssa järjestetään yhteistyössä ensi lukuvuonna kursseja kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johdolla.

Syyslukukaudella 2017 osana kehittämishanketta alkoivat lukiolaisille ja opettajille suunnatut lukion sekä Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämät kerran kuukaudessa pidettävät Tiedekahvilat. Aiheina syyskaudella olivat: Butterfly effect in business, Teknologia- ja tulevaisuusajattelu sekä Missä kulkevat tietoisuuden rajat.

Tiedeviikko opiskelijoille

Kevätlukukauden alussa 12.–19.1.2018 Porin suomalaisessa yhteislyseossa vietetään tiedeviikkoa, jonka ohjelmassa on opiskelijaryhmille tarkoitettuja luentoja ja työpajoja. PSYL:in lisäksi työpajoja järjestetään myös Satakunnan ammattikorkeakoulussa sekä Porin yliopistokeskuksessa.

Tiedeviikolla opiskelijoille esitellään Satakuntalaista elinkeinoelämää, paikalla PSYL:issä ovat muun muassa Bolidenin ja Luvatan edustajat. Työpajoissa voi perehtyä esimerkiksi yliopistokeskuksessa aiheeseen Ihmisen biologia ja käyttäytyminen yhteiskunnassa - Stressisormus-pilottitutkimus sekä ammattikorkeakoulussa teemaan Ympäristö ja energia.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat osallistuvat tiedeviikolla muun muassa kiertotalousajattelua edistävään jäteralliin sekä entisen PSYL:in opiskelijan, Tampereen yliopiston tutkijatohtori, kantasolututkija Leena Viirin luennolle Ihmisten varaosat ja kudosteknologia.

Porin suomalainen yhteislyseon lukio järjestää tiedeviikon yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Porin yliopistokeskuksen, Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelujen, Satakunnan kauppakamarin, Lounais-Suomen LUMA-keskuksen sekä Suomen akatemian kanssa.

kuva PSYL on verkottunut tiiviiseen tiede- ja teknologiayhteistyöhön Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Porin yliopistokeskuksen kanssa. Kuva: Porin kaupunki / Hanna Gröndahl.


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12