Uusien oppilaiden ilmoittautuminen kouluun 15.1.-21.1.2018 | Children born in 2011 enroll in school

(08.01.2018 07:58 Jani Kivi / päivitetty 08.01.2018 08:01)

Vuoden 2018 aikana seitsemän vuotta täyttävien lasten oppivelvollisuus alkaa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2011 syntyneitä lapsia, jotka eivät saa vastaavaa opetusta muissa kouluissa tai kotona.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 1. luokille tapahtuu Porin kaupungin peruskouluissa sähköisesti 15.1.-21.1.2018 välisenä aikana osoitteessa | https://wilma.pori.fi/ |.

Porilaisten vuonna 2011 syntyneiden lasten koteihin on lähetetty tammikuun alussa sivistystoimialan opetusyksiköstä kirje, jossa huoltajille toimitetaan ohjeet ja tunnukset ilmoittautumista varten. Kirjeessä ilmoitetaan oppilaan oman alueen lähikoulu, johon voi olla yhteydessä, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu tai huoltaja haluaa lisätietoja.

Jos lapsi pyrkii oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun oman alueen lähikouluun (toissijainen koulu), tulee koulun nimi merkitä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä toissijainen koulu kohtaan. Mikäli lapsen tiedetään aloittavan oppivelvollisuutensa Herttuan tai Koivulan koulussa tulee erityiskoulu merkitä sähköisessä ilmoittautumisessa toissijainen koulu kohtaan.

Huoltaja, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva anomus 31.5.2018 mennessä Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikköön (PL 98, 28101 Pori). Mukaan tulee liittää lääkärin tai psykologin antama lausunto. Vuonna 2012 syntyneitä lapsia voidaan ottaa kouluun psykologin lausunnon perusteella, jolloin kehitystasoarviota varten tulee varata aika yksityiseltä psykologilta.

Kouluun tutustuminen
Ensi syksynä peruskoulun 1. luokalle tulevat lapset tutustuvat huoltajineen lapsen tulevaan kouluun torstaina 3.5.2018 klo 8.00 - 10.00 (kesto 2 tuntia).

Herttuan ja Koivulan kouluissa tutustuminen kouluun tapahtuu seuraavasti:

  • Herttuan koulu (Maamiehenkatu 10) 3.4.2018 tai 3.5.2018 klo 9.00 - 11.00.
  • Koivulan koulu (Tiedepuisto 3) 3.5.2018 klo 9.00 - 11.00.


Welcome to scholl
All children born in 2011 have reach age of compulsory education and must officially enroll in school. Guardians enroll their children in comprehensive schools of the City of Pori electronically between 15 - 21 January 2018 at | https://wilma.pori.fi/ |.

Letter containing all the necessary information will be mailed to guardians in early January. Cygnaeus School offers children the opportunity of learning subjects in English

Lisätiedot:Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12