Hallinto

Sivistyskeskuksen hallinnon toimialat ovat varhaiskasvatus, esiopetus,

koululaisten iltapäivätoiminta, perusopetus, lukiokoulutus,

musiikinalan perusopetus ja vapaa sivistystyö.