Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1. - 9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta. Maahanmuuttajaoppilaille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta ennen varsinaisen perusopetuksen aloittamista.
Perusopetuksessa opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.
Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu sivistyslautakunnan vahvistamassa opetussuunnitelmassa.

Porissa toimii 25 kaupungin ylläpitämää peruskoulua ja 3 perusopetuksen erityiskoulua. Peruskoululaisia on yhteensä noin 7300. Lisäksi kaupungissa toimii peruskoulua korvaavina kouluina yksityiset Porin kristillinen koulu, Porin steinerkoulu ja Björneborgs svenska samskola.

Lukio

Lukio on kurssimuotoinen yleissivistävä koulu, jossa ei ole vuosiluokkia. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Lukioon voivat hakea perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aiemman oppimäärän suorittaneet. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muuten riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Lukio ei anna ammatillista pätevyyttä. Sen käyneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen. Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukiokoulutusta järjestetään Porin lyseon, Porin suomalaisen yhteislyseon lukioissa sekä Porin aikuislukiossa.

Alla olevasta kartassa näkyvät perusopetuksen lähikoulualueet. Kartta on interaktiivinen: kartasta voi hakea osoitetta ja tarkentaa sekä lähelle että kauas.


Tarkemmat koulualueet löytyvät kaupungin palvelukartasta: palvelukartta.pori.fi.