Perhepäivähoito

Kotona työskentelevien perhepäivähoitajien aukioloaika on pääsääntöisesti klo 7.00 - 17.00

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja on suorittanut perhepäivähoitajakoulutuksen tai muun hoito- ja kasvatusalan tutkinnon. Perhepäivähoitaja työskentelee itsenäisesti ja vastaa oman ryhmänsä toiminnasta. Perhepäivähoitajat ovat kaupungin työntekijöitä tai yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia.

Ryhmäkoko

Perhepäivähoitoryhmät ovat eri-ikäisten päivähoitolasten pienryhmiä. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa 4 kokopäiväistä ja yksi osapäivähoitoa saava esiopetuksessa oleva lapsi.

Perhepäivähoitotoiminnan ohjaus

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien esimiehenä. Perhepäivähoidon ohjaaja hyväksyy perhepäiväkodit päivähoitoyksiköiksi, tekee työsopimukset, sijoittaa lapset ja organisoi alueensa perhepäivähoitoa.

Perhepäivähoidon sisällölliset tavoitteet

Perhepäivähoitotyö perustuu päivähoidon kasvatustavoitteisiin. Jokaiselle lapselle pyritään laatimaan yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja täydennetään vuosittain.
Perhepäivähoidolle on ominaista turvallinen, kotiympäristössä tapahtuva toiminta. Pienryhmä antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen ja kiinteään yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitolasten varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan vakituinen varahoitopaikka oman hoitajan ollessa estynyt päivähoitotyöstä. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, toinen perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito tai esim. isovanhemmat, perheen niin halutessa.

Kysy lisää perhepäivähoidosta alueesi perhepäivähoidon ohjaajalta.

Perhepaivahoidon_aluejako (pdf, 0.12 Mt)

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmaperhepaivahoito_Porissa.pdf (pdf, 0.02 Mt)