Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus määräsi uusista varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti Porissa on laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Paikallisten vasujen lähtökohtana ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja ne ovat velvoittavat.

Vasu-perusteissa lasten oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se on tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Varhaiskasvatus kytkeytyy myös entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että vasu-perusteissa on sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin esimerkiksi laaja-alainen osaaminen.

Varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf, 0.91 Mt)