Porin kaupungin tarkastustoimi

kuva
Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita.

Tarkastuslautakunta on keskeinen toimielin. Se huolehtii toimialan hallinnosta ja valmistelee eräät kuntalaissa määritellyt asiat kaupunginvaltuustolle.

Tilintarkastajan tehtäväkentästä on säädetty kuntalaissa. Tilintarkastus on osa ulkoista tarkastusta ja sen painopiste on laillisuusvalvonnassa.

Tarkastustoimisto huolehtii tarkastuslautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksen tukitehtävistä.