Joukkoliikennejaosto, Porin seudun toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen

Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaa joukkoliikennejaosto, joka on muodostettu sopijakuntien edustajista ja joka toimii Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan alaisuudessa.

Jaostossa on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Pori nimeää jaostoon viisi ja sopimuskunnat Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki kukin yhden jäsenen. Puheenjohtajan nimeää Pori ja varapuheenjohtajan vuorovuosin muut kunnat.

Joukkoliikennejaoston esittelystä määrätään Porin kaupungin hallintosäännössä. Läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa on sopimuskuntien kunnan- tai kaupunginhallitusten nimeämillä edustajilla.

Jaoston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta huolehtii seudullinen joukkoliikennetoimikunta apunaan joukkoliikennesuunnittelija. Seudullinen joukkoliikennetoimikunta muodostuu sopijakuntien edustajista.

Esityslista- ja pöytäkirjahaku

Joukkoliikennejaosto 2017-2021

Jäsen Varajäsen
Sanna Grönmark (pj.), VIHR (Pori) Minka Leino-Holm, VIHR (Pori)
Riitta Suonpää, SDP (Pori)
Jukka Antila, SDP (Pori)
Timo Salsoila, VAS (Pori) Tiina Rinne, VAS (Pori)
Tero Niskanen, KOK (Pori) Mika Rantanen, KOK (Pori)
Anssi Salmi, PS (Pori) Reijo Lehto, PS (Pori)
Riitta Airaksinen, SDP (Ulvila) Jani Lahtinen, KOK (Ulvila)
Asta von Frenckell, KOK (Nakkila) Terttu Viinamäki, VAS (Nakkila)
Matti Peltonen, SDP,(Harjavalta) Seija Kuula, VAS (Harjavalta)
Elvi Tuuliainen (Vpj.) PS (Kokemäki) Paula Valli, VAS (Kokemäki)
Muut läsnäolijat

Mari Kaunistola, KH:n edustaja, Pori

Janne Eräpuro, KH:n edustaja, Ulvila

Mervi Viinamäki, KH:n edustaja, Nakkila

Kimmo Mäkinen, KH:n edustaja, Harjavalta

Juhani Seppälä, KH:n edustaja, Kokemäki

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Leena Tuominen, kaupungin lakimies

Seppo Salonen, suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Tiina Toivonen, yhteiset palvelut –yksikön päällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Jouni Kärki, joukkoliikennesuunnittelija, tekninen avustaja
Matti Järvinen, liikennesuunnittelija


Joukkoliikenteen hakulomakkeet

Toimivaltaiset viranomaiset Suomessa (pdf, 0.6 Mt)