Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt

kuva


Tekninen palvelukeskus on laatinut Porin kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla (torit, aukiot, puistot ja muut viheralueet, liikuntapaikat) tehtävien töiden ohjaamista varten lupaohjeet ja -ehdot. Viimeisimmät työstä perittävät tarkastus- ja valvontamaksut sekä katualueella tehtävän työn haitasta perittävät maksut on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.5.2012. Uudet taksat otettiin käyttöön 1.6.2012.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt, lupaohjeet ja ehdot (pdf, 0.38 Mt)

Katutyölupa

Jokaisesta työstä, jota tehdään Porin kaupungin katu- ja muilla yleisillä alueilla, on työstä vastaavan tehtävä ennakkoon katutyöilmoitus.

Muun muassa näistä töistä on ilmoitettava:

 • katu ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt
 • kiinteistöjen rakentamis- ja korjaustyöt tarvittaessa
 • katu- tai muuta yleistä aluetta työmaan käyttöön
 • kadulle pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tapahtuvat nostot ja kuormaukset
 • kuormalavojen ja työmaakoppien säilytys katualueella
 • tonttiliittymän rakentaminen
 • kattolumien pudottaminen kadulle


Katutyölupa haetaan Porinasta saatavalla lomakkeella, jonka voi täyttää ja tulostaa myös seuraavasta linkistä


Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt -hakemuslomake (pdf, 0.06 Mt)

Hakemukset käsitellään maanantaisin. Hätätöistä on tehtävä ilmoitus jälkikäteen katuvalvojalle.

Tarvittavat liitteet katutyölupahakemukseen:

 • Suunnitelmakartta, josta näkyy mitä tehdään ja missä tehdään
 • Liikennesuunnitelmakartta, joka voi olla kirjallinen tai piirretty suunnitelmakarttaan. Suunnitelmasta ilmenee muuttuvat liikennejärjestelyt liikennemerkkeineen
 • Kaapelikartat jos on kyse kaivutyöstä (saa Porinasta)

Sijoituslupa

Sijoitettaessa katualueelle ylä- tai alapuolisia johtoja, putkia sekä rakenteita, on siihen saatava oikeus maanomistajalta eli sijoituslupa.

Sijoituslupaa ei tarvita korjattaessa tai uusittaessa jo olevia putkia, johtoja, rakenteita tai laitteita. Sijoituslupa haetaan Porinasta saatavalla lomakkeella, jonka voi täyttää ja tulostaa myös seuraavasta linkistä

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt -hakemuslomake (pdf, 0.06 Mt)

Valvonta

Työn alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava katuvalvojalle 044 701 9722 / 044 701 8939. Katuvalvoja suorittaa kohteessa alku- ja loppukatselmuksen.

Takuuaika, jonka ajan luvan hakija on vastuussa työalueesta, on kaksi vuotta. Valvoja suorittaa katselmuksen kohteessa takuuajan päättyessä, ja mahdolliset vauriot/puutteet on luvan hakijan korjattava viipymättä.

Perittävät maksut

Katutyöluvasta peritään maksu työn laadun, laajuuden ja keston mukaan. Sijoituslupa on maksuton.

Katutyöluvan maksuluokat kartta (pdf, 1.69 Mt) Perittävät maksut hinnasto (pdf, 0.01 Mt)

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Hakemukset ja kaapelikartat

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B
puh. (02) 623 4100

Katutyöluvat, sijoitusluvat ja katualueen vuokraus työmaakäyttöön

Sanna Vestervik
puh. 044 701 9722

Mika Oksanen
puh. 044 701 8939

Liikennejärjestelyt

Markku Rantamäki
puh. 044 701 1696

Päällystystyöt

Tommi Välimaa
puh. 044 701 1739

Puistot

Veijo Marin
puh. 044 701 1752

MUITA MUISTETTAVIA NUMEROITA

Pysäköinninvalvonta

(ma - ke 8 - 12 / to 13 - 16 / pe 8 - 12)
puh. (02) 623 4166

Porin Linjat

puh. 044 701 2934
puh. 044 701 2935

KADUN SULKEMISESTA ON ILMOITETTAVA PELASTUSLAITOKSELLE

Pelastuslaitos
Tilannekeskus puh. 044 701 1510

Asiasanat: katu, porina, rakennuskohde