Katu- ja tonttirajakorkeudet

Asemakaava-alueella rakennuslupahakemuksen liitteenä ja pihan sekä rakennuksen suunnittelussa tarvittavan "Ote katusuunnitelmasta" asiakirjan voi tilata ja/tai noutaa Palvelupiste Porinasta. Ote toimitetaan postitse, sähköpostilla (pdf), telefaxilla tai noudetaan. Puhelimitse korkeustietoja ei virhemahdollisuuden johdosta voida antaa. Yleisesti ote noudetaan samalla, kun haetaan virallinen tonttikartta Porinasta.

Ote katusuunnitelmasta on ote vahvistetusta katusuunnitelmasta ko. tontin tai kiinteistön kohdalta. Mikäli kohteesta ei ole katusuunnitelmaa antaa katu- ja puistosuunnittelu tarvittaessa ohjeelliset tonttirajakorkeudet. Otteessa selvitetään mm. suunniteltu, valmiin kadun korkeusasema ja kadun pintavesien poisto. Tontin pinta-/sadevesiä ei saa johtaa kadulle. Katusuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti N60 korkeusjärjestelmään, jolloin nykyisen korkeusjärjestelmän N2000 voimaantultua 8.11.2010 on suunnitelmien korkeuslukuihin lisättävä + 37cm. Korkeusjärjestelmän tunnus on merkitty suunnitelmaotteisiin.
Palvelu on maksuton.

Karttojen tilaus

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B
puh. (02) 623 4100
porina(@)pori.fi

Lisätietoja

Lehto Irma
suunnitteluinsinööri
Puh: 044 701 1685
Asiasanat: katu