Tilapäiset liikennejärjestelyt

kuva


Kaikkien tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiselle tarvitaan aina lupa. Luvan tilapäisen liikenteen ohjauslaitteen asettamiselle antaa se viranomainen, jolla tieliikenneasetuksen mukaan on oikeus asettaa kadulle tai tielle liikennemerkki. Katualueella lupa haetaan kunnalta.

Katualueella tehtäviin töihin luvan antaa Palvelupiste Porina. Mikäli toteutettava järjestely edellyttää kadun vuokrausta, luvan antaa kiinteistövarallisuuden vastuu-alue.

Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on lisäksi sovittava katu- ja puistosuunnittelun kanssa. Myös poliisille (hätäkeskukseen!) ja pelastuslaitokselle on ilmoitettava tilapäisistä liikennejärjestelyistä.Asiasanat: liikenne