Liikenneväylien rakentaminen, hoito ja ylläpito

kuva


Vastuualueen tehtävänä on katujen, teiden, siltojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi vastuualue ylläpitää kaupungin kiviainestuotantoa, maatutkimuslaboratoriota ja ylijäämämaiden läjitysaluetta.

Yksityistiet
Kuvat
Yhteys- ja päivystystiedot