Yksityistiet

kuva


Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tielautakunta, jonka tehtäviä Porissa hoitaa tekninen lautakunta.

Yksityisteiden tievalaistus

Yksityisteiden avustuskäytäntö

Kunnossapito:
Porin kaupunki avustaa raha-avustuksen muodossa niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Avustusprosentti vuonna 2017 oli 34 %. Yksityistie, joka on liikenteellisesti ja muutoin merkittävä, kuten esim. vilkas läpiajotie, avustusprosentti oli 39 %. Korkeamman avustusprosentin piiriin pääsemistä haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Ne yksityistiet, jotka kaupunki on ottanut hoitaakseen (lähinnä Ahlaisten ja Porin maalaiskunnan kuntaliitosten myötä tulleet Porin kaupungille), hoidetaan edelleen kaupungin toimesta. Näillekin teille tullaan perustamaan tiekunnat kaupungin hakemuksesta.

Myös vakituisten linja-autoreittien yksityistieosuudet hoidetaan kaupungin toimesta.

Perusparannus:
Porin kaupungin perusparannusavustuksen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti teknisessä lautakunnassa seuraavasti:

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat: ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus, tien oikaisu, tien korotus, maakivien poisto, kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen sekä muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa. Avustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen valtioavustusmahdollisuus on selvitetty sekä kustannusarvio ja suunnitelma hankkeesta on toimitettu kaupungille.

Jos valtio avustaa tiekuntaa vähintään 50 %:lla, niin kaupungin avustus on n. 20 % toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 10.000 €.

Jos valtio ei avusta, niin kaupungin avustus on n. 30-40 % toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 5.000 €.

Lisäksi rikkoontuneen rumpuputken tilalle kaupunki toimittaa hakemuksesta uuden rumpuputken ja tiekunta suorittaa työn.


Tiekunnan perustaminen

Tiekunta voidaan perustaa maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa tai tielautakunnan toimituksessa. Porissa tielautakunnan tehtäviä hoitaa tekninen lautakunta. Mikäli tieoikeutta ei ole olemassa koko tien matkalla tai tie ei ole samassa paikassa tai tien pysyvä käyttöoikeus on epäselvä, ei tielautakunnan lain mukaiset toimivaltuudet riitä tiekunnan perustamiseen. Tällöin tielautakunnan on yksityistielain mukaan asiaa ratkaisematta osoitettava asianosainen kääntymään maanmittaustoimiston puoleen.

Eli käytännössä, jos tiekunnan perustamishakemus tehdään tekniselle lautakunnalle, niin perustamiskustannusten minimoimiseksi hakemukseen kannattaa liittää mukaan selvitykset tieoikeuksista, kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja yksiköinnistä. Tämän jälkeen lautakunta lähettää kutsun saapua toimitukseen jokaiselle tien osakkaalle. Itse toimitus on teknisen lautakunnan pitämä erillinen kokous, josta veloitetaan n. 1300 eurosta ylöspäin (n. 1300 euron kustannus syntyy jo kokouspalkkioista). Muutoin selvitystöistä veloitetaan tuntihinnan mukaan.

Tiekunnan voi perustaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Kaupunki huomioi avustusta haettaessa myös ne tiekunnan perustamishakemuksen vireille tulon jälkeen, mutta ennen virallista perustamispäätöstä syntyneet kunnossapitokustannukset, perustettavan tiekunnan lukuun syntyneeksi.

Huomioitavaa on myös, että suuri osa Porin alueen yksityisteistä on erittäin lyhyitä, n. 100-300 m teitä, joille ei välttämättä edes kannata lainkaan perustaa tiekuntaa, vaan tien hoito tapahtuu parhaiten sopimusperusteella, tai tällaisten yksityisteiden osalta kannattaa harkita yhteisen tiekunnan perustamista.


Tekninen palvelukeskus

Lisätietoa tiekunnasta (pdf, 0.31 Mt) Yksityistien avustushakemus 2017 (pdf, 1.18 Mt)

Avustusanomukset

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B 28100 Pori
Puh: (02) 623 4100
porina@pori.fi

Hallinnolliset asiat

Painilainen Mika
Hallintopäällikkö
Puh: 044 701 1778
mika.painilainen@pori.fi
Asiasanat: yksityistie